۳

آسیب دیده شماره (۳۰)

بسم الله الرحمن الرحیم آسیب دیده شماره(۳۰) خانم  اسماء قبادیان اینجانب اسماء قبادیان با حضور در دوره‌های عرفان حلقه، به‌خصوص دوره «تشعشع_دفاعی» دچار ناراحتی‌های شدید روحی و روانی شده بودم....

۱

نقد اصول فرقه ی حلقه – نقد اصل:۵ (جهان هستی، تصویری مجازی) نقد: سوم، چهارم، پنجم؛

نقد سوم: مجاز نسبی و نفی وجود نویسنده در اصل ششم[۱]، شعور کیهانی را نسبت به «الله» مجازی می شمارد(تصویر قبلی). از اینجا معلوم می شود منظور ایشان از مجاز،...

۶

امروز در عرصه‌ی مقابله با عرفان واره ی حلقه ما در موضع تلاش ، فعالیت و تاثیر گذاری و عرفان حلقه در موضع انفعال و تأثیر پذیری است.

حجت الاسلام شمشیری: امروز در عرصه‌ی مقابله با عرفان واره ی حلقه ما در موضع تلاش ، فعالیت و تاثیر گذاری و عرفان حلقه در موضع انفعال و تأثیر پذیری...

۰

آسیب دیده شماره (۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم آسیب دیده شماره (۲۹) سلام خدمت دوستان عزیزم میخواستم یه تجربه بد از یکی از اعضای حلقه به دوستان عزیزم بدم خواهر بنده چند سال پیش...

۰

همین آسیب دیدگان رنجیده و دلشکسته از عرفان حلقه، طوفانی از آگاهی و روشنگری را در جامعه برپا خواهند کرد و طومار ادعاهای دروغین را درهم خواهند پیچید.

حجت الاسلام مظاهری سیف: همین آسیب دیدگان رنجیده و دلشکسته از عرفان حلقه، طوفانی از آگاهی و روشنگری را در جامعه برپا خواهند کرد و طومار ادعاهای دروغین را درهم...