واحد های مشاوره تلفنی :

 در صورت ضرورت با همراه کارشناس مربوطه واحد تهران تماس بگیرید:  09104948491

واحد پاسخ گویی قم: روزهای فرد  از ساعت 13 الی 16 شماره تماس 32945089 - 025

واحد پاسخ گویی شیراز: شنبه تا سه شنبه ساعت 11 الی 13 شماره تماس 34-07132348930 داخلی 310

کانال رسمی نجات از حلقه در تلگرام:  telegram.me/nejatazhalgheh  با بیش از 7000 عضو