روابط نامشروع اشکالی ندارد!

واقعیت هایی از زبان شاگرد طاهری رهبر فرقه حلقه. – ترک نماز مشکلی ایجاد نمی کند! – روابط نامشروع اشکالی ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.