نمودار جایگاه دین در فرقه حلقه

در فرقه ی کیهانی حلقه دین را در مواردی که در نمودار زیر آمده است کاملا بی تاثیر می دانند که بهترین گواه غیر دینی بودن این فرقه ی به ظاهر عرفانی است.

توضیحات بیشتر و صفحات اسکن شده از کتب طاهری در این رابطه را در سند اول در بخش حلقه به روایت اسناد ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.