نویسنده: مدیر سایت

۰

کف و سوت در مراسم خاکسپاری

کف و سوت در مراسم خاکسپاری یکی از مسترهای عرفان حلقه در بهشت سکینه کرج. طرفداران عرفان حلقه می پندارند اگر در قبرستان ها غمگین باشند، ارواح مردگان در آنها...

۰

چالش مناظره

با توجه به آزادی محمد علی طاهری، منتقدان و آسیب دیدگان حلقه خواهان پاسخ گویی طاهری هستند. ▪️ به همین خاطر متنی را به عنوان دعوت طاهری به چالش مناظره...