مقالات

همسویی عرفان حلقه با رِی کی(بخش دوم)؛تفویض، درمان توسط شخص، رهایی از اعتقاد به هر مذهبی، اجازه قبل از اتصال؛

 

تفویض

تفویض به این معنا که یک سری از اختیارات و قدرت ها توسط استاد و به عبارتی مرکزیت فرقه به افراد ارایه می ِشود، در رِی کی و حلقه وجود دارد. در رِی کی استاد پس از طی مراحلی توسط مربی به او این اجازه را وا گذار می کند: «پس از تشخیص اینکه تا سطح خاصی پیشرفت کرده است، آن گاه استاد اجازه ورود می داد.» (پالان: 1384، 36) و طاهری می گوید: اتصال به دو دسته کاربران و مربیان ارایه مي شود، که تفویضي بوده، در قبال مکتوب نمودن سوگند نامه هاي مربوطه، به آنان تفویض مي گردد. تفویض ها، توسط مرکزیت که کنترل و هدایت کننده ي جریان عرفان کیهاني (حلقه) مي باشد، انجام مي گیرد(شرط ورود همه به این حلقه تسلیم است (طاهری1388الف، 80) همچنین می نویسد: درمانگری با مکتوب نمودن سوگند نامه، مبنی بر استفاده مثبت و انسانی به فرد تفویض می شود و با دریافت لایه محافظ که درمانگر را در مقابل تشعشعات شعور معیوب سلولی و سایر تشعشعات منفی و تداخل موجودات غیر ارگانیک محافظت می نماید، آغاز می گردد. (همان:110) به نظر می رسد علت اینکه طاهری همواره در اظهارات خود، تأ کید بسیاری به این مطلب می کند، این است که به این وسیله از پرسش های مربیان و ادعاهای احتمالی آنان پیشگیری کرده و در صورت بروز مشکلات بتواند با اما و ا گرها، خود را توجیه کند. در حقیقت، قدرت این مرکزیت و وابستگی اعضا و مسترها به آن از مهمترین عوامل درمان محسوب می شود.

درمان توسط شخص آموزش دیده:

رِی کی کار درمانی خود را توسط استاد به مربیان منتقل می کند: از زمان باستان، مرحله ورود به دوره ی رِی کی به صورت سرّی نگهداری می شد. علت اصلی این امر احتمالاً سوء استفاده از انرژی بود. همان طور که گفتیم هر مانترا دارای اثر خاصی بر روی بدن، روح و فضا است. اگر این سمبول ها توسط افراد غیر محتاط دریافت شوند از انرژی سوء استفاده خواهد شد. پس فرزانگان بزرگ، در گذشته جهت مرحله ی ورود افراد به انرژی روشی را خلق کرده بودند … به همین ترتیب پس از ورود به رِی کی I مجرا باید چرخه ی 21 روز را تکمیل می کرد، قبل از آن که استاد او را برای آغاز مرحله ی رِی کی II احضار کند. قبل از آن که مجرا از مرحله ی یک به دو برود، مجرا اسکن می شد … و پس از تشخیص این که تا سطح خاصی پیشرفت کرده است آن گاه استاد اجازه ورود می داد. (پالان: 1384، 36) همان طور که در رِی کی، استاد با ملاحظاتی روش های درمانی را به مربیان منتقل می کند، در حلقه نیز این کار صورت می گیرد«در فرادرمانی از نقطه نظر نحوه ارتباط با بیمار، راه هایی وجود دارد… آموزش فرادرمانی باید توسط مربیان انجام شود…» (طاهری1388ب، 93) هم چنین توضیح می دهد: اتصال فرادرمانگری … که تفویض توانایی فرادرمانگری و «لایه ی محافظ» آن به فرد است، پس از نگارش یک «سوگند نامه» مبنی بر استفاده ی صحیح و انسانی از این اتصال صورت می گیرد و بلافاصله بعد از آن، می توان فرادرمانگری راه دور و نزدیک و با تمام جزئیات تجریه کرد. (طاهری 2011ج، 146)

رهایی از اعتقاد به هر مذهبی

نکته مهمی که در حلقه و رِی کی دیده می شود این است که برای دریافت این نیروی شفا بخش الهی نیازی به اعتقادات خاص یا ایمان به ادیان الهی نیست و گفته می شود برای دریافت آگاهی فرقی ندارد، فرد مشرک باشد یا کافر و گناه کار، این دریافت برای همه یکسان است: برای درمان این طریق، هیچ گونه ایمان، یا اعتقاد خاصی ضروری نیست. افرادی با مذاهب و ایمان های گونا گون، آزاد اندیشان و پیروان فلسفه ها و جهان بینی های کاملاً متفاوت، رِی کی را با موفقیت یکسانی به کار می گیرند. این حقیقت که رِی کی بسیاری از مردم را به درک بهتری از مسائل مذهبی نائل می کند و آن ها به تجارب معنوی عمیق تری دست می یابند، حاکی از جهانی بودن رِی کی است. (با گینسکی 1386، 29) در حلقه نیز این مطلب تصریح می شود: عرفان کیهانی (حلقه) نوعی سیر و سلوک عرفانی است، که مباحث عرفانی را مورد بررسی نظری و عملی قرار می دهد؛ و از آن جا که انسان شمول است، همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی، می توانند جنبه نظری آن را پذیرفته و جنبه عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند. (طاهری1388 الف، 55) طاهری در ادامه می افزاید: در عرفان کیهانی (حلقه)؛ عوامل انسانی، خصوصیات فردی، شرایط جغرافیایی و اقلیمی، امکانات و توان های فردی و… نقشی در ایجاد اتصال و در یافت های ماورایی ندارند… اصل: هر انسانی صرف نظر از نژاد، ملت، دین و مذهب، تحول خواه و کمال پذیر بوده، می تواند در صراط مستقیم قرار بگیرد. (همان:102)

طریق مشترک برای کافر و مومن، آن هم بدون مقدمه و خودسازی در مسیر کمال، اجتماع نقیضین است که عقلاً محال است و تطابق حلقه را با رِی کی و شبه عرفان های مشابه آشکار می کند.

اجازه قبل از اتصال

در رِی کی و حلقه مستر برای انجام درمان باید از درمان پذیر اجازه بگیرد و در غیر این صورت ضرر آن به درمانگر برمی گردد. در رِی کی آمده است«:کسی را به دریافت رِی کی مجبور نکنید و بدون اجازه به کسی رِی کی ندهید». (وینسر: ،1386ص211) و در حلقه گفته می شود: تشعشع دفاعی راه دور مثل فرادرمانی است، فقط یک اسم و اعلام تشعشع دفاعی، همین و تمام، حالا از هر فاصله ای از هر جائی باشد، فقط یادتان باشد که حتماً اجازه بگیرید، روی کاغذ بنویسید، بالاخره در معرض تشعشع دفاعی قرار می گیرد، بنابراین فراموش نکنید، بعد از اینکه مطمئن شدید اجازه گرفتید، اسمش را اگر بشنوید هم تمام است. (دوره تشعشع دفاعی،12) این تشابه در اجازه خواستن، بی علت نیست و از مطالبی مبهم، در پس پرده حکایت

می کند، مسائلی که باعث می شود طاهری به مسترهای خود اجازه ی درمان بدون لایه ی محافظ را ندهد!

 

منبع: برگرفته از کتاب حلقه ی اسارت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا