مقالات

همسویی عرفان حلقه با ساینتولوژی(بخش دوم)؛ گروه بندی موجودات ماورایی؛

گروه بندی موجودات ماورایی

هابارد در کتاب خود، پس از اثبات وجود موجودات اهریمنی و انگرم در انسان، آن ها را در گروه های زیر نام می برد: .. پی بردیم که می توان این «اهریمن ها» را در دسته های مختلف نام گذاری کرد.. مثل «اهریمن های دستوردهنده»، «اهریمن های ایرادگیر»، اهریمن معمولی که «به فرد می گوید چه بکند» و «اهریمن هایی» که در اطراف ایستاده و جیغ و ویغ می کنند و یا اهریمن هایی که صرفاً چیزها را مسدود کرده و مانع دیدن آنها می شوند. این ها تمام نوع اهریمن ها نیستند ولی زمینه ی کلی «اهریمن شناسی» را دربر می گیرند. نوعی از انگرم که «اهریمن ایرادگیر» را می سازد، انگرمی است که در آن «تو همیشه از من ایراد می گیری» است. مقدار خیلی زیادی از این نوع جمله ها درون انگرم ها می باشند که هر کدام از آنها می توانند اهریمن ایرادگیر بسازند، درست همان طوری که هر مجموعه ای از کلماتی که منجر به تقاضای حرف شنوی شوند و فرمان به اطاعت بدهند، یک اهریمن دستور دهنده را به وجود خواهند آورد. همه ی این اهریمن ها انگلی هستند. به عبارت دیگر آنها بخشی از تحلیل گر را گرفته و آن را قسمت بندی و جدا کرده اند. یک اهریمن فقط به همان خوبی می تواند فکر کند که ذهن شخص می تواند فکر کند. هیچ قدرتِ اضافی ندارد. هیچ استفاده ای ندارد و تماماً ضرر است. از میان تمامی مدارهای اهریمنی که پیدا و حذف گردیدند، آن دسته که گویی شامل یک موجودیت خارجی پرقدرت بودند که می توانند تمام مشکلات را حل کنند و هر سؤالی را پاسخ دهند، از همه خطرنا کتر بودند. با کی- این[1] شدن هر چه بیشتر انگرم، آن انگرم در بازتحریکی دائم قرار گرفته و نهایتاً آن انگرم از «خود» یک عروسک خیمه شب بازی بی اراده می سازد و از آن جا که انگرم های دیگری هم وجود داشتند، مجموعه ی قوای کاهش یافته، او را به سمت یک جنون جدی پیش می برد… یک سری کامل دیگر، «اهریمن های مسدود کننده» هستند که راه وارد شدن به چیزها  را می بندند. و چون حرف نمی زنند در رده ی اهریمن های معمولی نمی گنجند. یک اهریمن تمام عیار و واقعی، اهریمنی است که به افکار صدا می دهد و یا لغات تکلمی را در درون منعکس می کند و یا مانند یک صدای واقعی و زنده که از بیرون صحبت می کند، به انسان نصیحت های مختلف و پیچیده ارایه می دهد. (اشخاصی که صداهایی می شنوند که بقیه نمی شنوند، مدارهای اهریمنی صوتی خارجی دارند، مدارهایی که مدارهای تخیلی آنها را تصاحب کرده اند). اهریمن مسدود کننده چیزی برای گفتن ندارد. آن چیزی که به او اجازه ی گفتن و عمل کردن به آن نمی دهد، چیزی است که باعث اختلال ذهنی می شود. (هابارد 2009، 108) طاهری نیز این موجودات را به دو گروه عمده با عنوان «جن» و «کالبد ذهنی» تقسیم کرده و

گروه اول را «گروه   A» و گروه دوم را« گروه  B» می نامد که وجه اشترا ک این دو گروه، امکان تسخیر کالبد ذهنی افراد و از این طریق، ایجاد مزاحمت، بیماری و اعمال نفوذ در انتخاب های آنان است. (طاهری 2010، 12) سپس گروه A را به گروه های هستی بان،آزمون بان، جهت بان، حکمت بان، جزابان، طلسم بان، تسخیربان تقسیم کرده و ویژ گی هایی را برای آنها برمی شمرد. برای مثال می گوید: انجام گناه باعث ایجاد تشعشعات شعوری منفی می شود… کسی که مرتکب گناه می شود، حتی ا گر از نظر روانی در وضعیت آرامش و شادی و امید باشد، مورد هجوم جزابانان خواهد بود… مأمور یت جزابانان هم در شرایطی که حالات روانی منفی (فاز منفی) وجود دارد و هم در مواردی که حالات روانی مثبت است؛ اما تخلفی صورت می گیرد، لازم الاجرا است. این گروه نیز به شیوه های مختلف موجبات شکنجه و آزار فرد خاطی را فراهم می کنند و شاید در روان شناسی اثبات می شود که با احساس گناه ز یستن، سلامت انسان را به خطر می اندازد. این احساس گناه به معنای آ گاهی نسبت به گناه که در لحظه آ گاه شدن و معرفت یافتن فرد منجر به توبه می شود، نیست. زیستن با احساس گناه نوعی ناامیدی از رحمت خداوند است. گناه اعتقادی مانند کفر نسبت به وجود خدا، گناه اخلاقی مانند سوء ظن و گناه رفتاری مانند تجاوز به حقوق دیگران. (طاهری2010، 28) «غضب الهی» از طریق قوانین مختلفی که برای هستی طراحی شده است، جاری می شود…. هر نوع آزاری از سوی موجودات غیر ارگانیک نوع A نیز که بر اساس مأمور یت آنها در عالم خلقت و ناشی از اشتباه خود انسان است، نمونه ای از غضب الهی محسوب می شود؛ اما در میان انواع آن ها، می توان عملکرد جزابانان را شاخص این غضب قرار داد. این آزار و اذیت از انواع وسواس، توهم، بدبینی، چند شخصیتی و… تا جا به جا کردن اشیای مورد نیاز فرد و ایجاد کلافگی او متغیر است. البته، جابه جایی و گم شدن اشیا می تواند با دخالت تسخیربانان و یا در اثر تقلید نابه جای هر نوع از موجودات غیر ارگانیک گروه Aاز انسان (در استفاده از اشیای مادی) نیز صورت بگیرد گاهی نیز این موجودات با تصرف در ذهن ما، خودمان را وادار به جابه جایی غیر معمول اشیا می جایی غیر معمول کنند تا از این طریق، باعث درد سر شوند. (همان: 30) در تقسیم بندی موجودات ماورایی از دیدگاه طاهری و هابارد شباهت هایی وجود دارد که به نظر می رسد بومی سازی شده و گروه بندی ها با توجه به مخاطب صورت گرفته است. برای مثال از آن جا که طاهری در جامعه ای دینی با فرهنگ اسلامی این مطالب را مطرح می کند از اصطلاحات وابسته به دین که سالیان سال در باور مخاطب خود رسوخ کرده استفاده می کند جزا، هستی، حکمت و… واژه هایی پرکاربرد در یک جامعه ی دینی هستند و طاهری با تکیه بر معنای اصطلاحی آنها وجود و قدرت و سلطه ی این موجودات ماورایی را بر باور افراد تزریق می کند و به عبارتی دانسته های قبلی را تکمیل می کند؛ هابارد که در جمعی دیگر و با دیدگاه هایی متفاوت روبروست، با ادبیاتی دیگر به این مباحث می پردازد و از توهمات و صداهایی که به گوش شخص می رسد با عنوان اهریمن و شیطان و دسته بندی هایی متناسب با دید آنان سخن می گوید. در واقع مفاهیمی واحد در دو قالب و دسته بندی ارایه شده است.
پی نوشت:

[1]. « کی» در زبان انگلیسی به معنای کلید است که برای باز کردن و بستن یا تغییر اتصالات الکترونیکی استفاده می شود. این در این جا به منظور انگرم غیرفعالی است که فعال شده و ا کنون به مدار فرستاده شده است، به کار می رود. (هابارد، )594 ،2009

منبع: برگرفته از کتاب حلقه اسارت.

نوشته های مشابه

16 دیدگاه

 1. بسم الله الرحمن الرحیم.سلام.معنی انگرم چیه استاد؟حالا که اینها رو خوندم مخصوصا این قسمت رو ” اهریمنی است که به افکار صدا می دهد و یا لغات تکلمی را در درون منعکس می کند و یا مانند یک صدای واقعی و زنده که از بیرون صحبت می کند، به انسان نصیحت های مختلف و پیچیده ارایه می دهد. (اشخاصی که صداهایی می شنوند که بقیه نمی شنوند، مدارهای اهریمنی صوتی خارجی دارند، مدارهایی که مدارهای تخیلی آنها را تصاحب کرده اند).” همون صدایی که میشنوم گفت : ” بسم الله الرحمن الرحیم خدایت را نگاه کن ” خدایا من از کی بپرسم این صدایی که میشنوم خوبه یا بده؟!!!! به من میگه من اگر بد بودم تو را گرفتار میکنم اما تو را گرفتار نمیکنم و میگوید الله اکبر که اینگونه است. به نظرتون این جزو کدام دسته است؟همه ی اینها نتیجه ی فضولی طاهریه.خدا ازش نگذره.من اینجوری نبودم مثل بقیه ی مردم انسان سالم و معمولی بودم 🙁 میگه خدایت را نگاه کن گرفتار نمیشوی با من !!! یعنی امکان داره یک جن مومن باشه؟!!

  1. واقعا خنده داره😂😂😂😂شما اگه دوره سایمنتولوژی رو گذرونده بودی متوجه میشدی که اصلا این مطالبی که گفتین به هیچ وجه تو سایمنتولوژی گفته نمیشه بلکه اینکه طاهری ی نظریه داده تحت عنوان :موجودات غیرارگانیک عامل بیماری های ذهن و روان(مثال بیماری هایی مثل بختک و اسکیزوفرنی و… که درون این بیماری ها فرد توهم میزنه و چیزی رو میبینه)هستش و اینکه تو سامینتولوژی اصلا بحث سر موجودات غیر ارگانیک نیست بلکه موضوع بحث شناخت نرم افزارهای انسان هستش(ویژگی های نرم افزاری انسان)که پیشنهاد میکنم اول بخونین بعد سعی کنین با این متنا و تغیراتی که داخل به نفع خودتون ایجاد میکنین بذارینش تو سایت😊

   1. اون چیزی که خنده داره بی سوادی و بی اطلاعی شما از صحبتای استاد بدعت گذارتون هستش که یک نمونه اش رو اینحا براتون قرار میدم تا کمی بیشتر متون استادتون (ب مثل بدعت گذار) رو بیشتر مطالعه کنید.البته در فرقه شما تلاش و کوشش مطرح نیست و فقط با اتصال!!!!!!!!!!!!!!! عارف و دانشمند و دکتر!!!!!!!! میشید نه با تلاش و مطالعه و درس خوندن.و الا درساتون رو درست می خوندین.

    طاهری: تئوری ویروسهای غیرارگانیک (موجودات غیرارگانیک)

    یکی از تئوری های مهم در سایمنتولوژی، تئوری ویروس های غیرارگانیک است . طبق این تئوری انسان با ویروس هایی مواجه است که می توانند ذهن، روان و جسم او را درگیر کنند و در پروندههای اطلاعات اجرای مختلف وجودی انسان نفوذ کرده، آنها را آلوده و ایجاد پارازیت و اختلال نمایند. هنگامی که این پارازیت ها در پرونده های اطلاعاتی ذهن رخ میدهد، می تواند منجر به پدیدار شدن انواع و اقسام توهم ها و رفتارها و تمایلات غیرعادی شود.در سایمنتولوژی با رفع علائم این آلودگیها و حذف و پاکسازی ویروس های غیرارگانیک، امکان رفع اختلالهای فوق فراهم می شود. طی چند دهه ی گذشته، تجارب متعددی در این خصوص به عمل آمده است که تئوری فوق را تأیید می کند. لازم به ذکر است موجودات غیرارگانیک به موجوداتی اطلاق می شود که جنبه ارگانیک و مادی ندارند و در ساختار ناشناخته وجودی آنها هیج گونه اتم و مولکولی موجود نیست یا حداقل در حال حاضر، از نظر فیزیکی ساختمان شناخته شده و قابل فهمی ندارند و حوزهی فرکانسی وجود آنها با حوزدی فرکانسی وجود انسان متفاوت است. (کتاب سایمنتولوژی،ص 103)

   2. این خنده ها کاملا مشخصن خنده های عصبی و بیچاره گین.خنده های درمانده گی و ناتوانی.پیشنهاد میکنم کسانی که هنوز طاهری رو استاد قلمداد میکنند ابتدا خودشون برن یک دوره معالجه بشن .چون هنوز یک شیطان صفت مثل طاهری رو استاد عرفان میدونند.اونو وقت شاید خنده هاشون خنده های انسانهای بامعرفت و عارف بشه البته بعد از گذروندن سالهای عمرشان در تحصیل علوم عرفانی و اسلامی.با تشکر.

    پ.ن : طاهری یک دیوه که باید شیشه ی عمرش شکسته بشه هرچه زودتر تا کمتر تنوره بکشه.

 2. به این مباحث توی دوره تشعشع دفاعی پرداخته نه دوره سایمنتولوژی و دوره سوا هستش که در اون لول های مختلف تشعشع دفاعی رو میگیرن(تشعشع دفاعی:حلقه ای هستش که مانع از نفوذ کالبدهای ذهنی و موجودات غیرارگانیک بر روی افراد میشه) ولی چون به ذهن و روان مربوط هست تو اونجا هم گفته شده و دوره ی سایمنتولوژی صرفا روی ذهن و روان و شناخت نرم افزار های انسان تاکید داره و مساعلی مانند تشعشع دفاعی در لول های مختلف مربوط به دوره ی تشعشع دفاعی هست دوست عزیز و اینکه درمان ها هم توی اون دوره انجام میگیره و دوره سایمنتولوژی به مساعل دیگه ای همچون ترک عادت،اصلاح خواب و … پرداخته میشه و اینکه این نطریه ای که داده استاد طاهری(الف مثل استاد) طبق تجربه ثابت شده هستش و الان هم ماشا الله فیلم های دوره تشعشع دفاعی هست و نشون داده میشه که کالبد ها ب وسیله ی تشعشع دفاعی که در درون افراد تسخیر شده قرار دارن میان بیرون…منکر این قضیه نباید شد…و جای اینکه از اون فیلما سوء استفاده کنین و برعلیهش استفاده کنین کمی تامل کنین و ببینین این فرد چه اقدامی از این طریق برای مردم انجام داده…لابد میگین اونا فیلمن😂و افراد دارن الکی فیلم بازی میکنن😂و یاد اوری کنم که کلمه سایمنتولوژی یعنی ذهن و روان و درمان این بیماری ها در دوره تشعشع دفاعی انجام میشه و این نطریه زیر شاخه سایمنتولوژی هستش که مربوط به ذهن و روان هستش…و سوالی که از شما دارم اینه مشکل این نظریه چیه؟با این طریق به درمان هایی مثل اسکیزوفرنی و بختک و امثال اینا انجام شدست؟ایرادی تو قضیه کار هست؟لابد میگین از طریق جن اون کالبدا و اجنه رو میکشه بیرون😂عزیز من جن نمیاد هیچوقت خوشو پس بزنه و سد راه خودش بشه…کمی تامل کنید و نتایجی که از این طریق بوسیله تجربه بدست اومده بررسی کنید و ببینید جا اینکه خرافه نویسی کنید در سایت ها و کانال های ۱۰۰_۲۰۰نفریتون و سعی برتخریب استاد محمدعلی طاهری داشته باشین و سعی نکنین با چیزایی که پرتون کردن سعی بر تخریب این فرد داشته باشین
  التماس تفکر و ارزو هدایت شدن برای شما مدیر سایت رو دارم…از سمت منم ی تشعشع +۱ به عنوان هدیه تقدیم به
  شما 😊

  1. غلط های املائیت رو اصلاح کن و متون طاهری رو هم دقیق بخون.پاسخ به حرفای بی سندت رو واگذار می کنم به اعضای سایت.

 3. البته تصحیح کنم حرفمو یجا حلقه تشعشع دفاعی با لایه محافظ رو اشتباه گرفتم(ادمیه بالاخره پیش میاد)…وظیفه لایه محافظ جلوگیری از ورود تشعشعات منفی و معیوب و کالبدهای ذهنی هستش که در دوره یک با مکتوب نمودن سوگند نامه بر روی فرد تفحیض میشه و حلقه ی تشعشع دفاعی برای بیرون دادن کالبد ها و موجودات در افراد هستش که توسط اینا تسخیر شدن و لازم به ذکره که حلقه ی تشعشع دفاعی ۸ تا سطح داره که هرسطح نسبت به سطح قبلیش قوی تره..و برون ریزی تو این قضیه بستگی به فرد داره که چقدر تخلف کرده باشه و در فاز منفی باشه و استفاده از طلسم و… کرده باشه

  1. تفحیض نه تفویض.بیش از این خودتو طاهری رو مضحکه نکن با این حرفا.باید ترم ها رو از ابتدا شروع کنی بگذرونی.

 4. اگه سایمنتولوژی راست و درسته چرا پس خود طاهری رفتارهای غیر عادی داره و مثلا وقتی ازش سوال می کنن و جواب نداره ،قاطی می کنه و جفتک می زنه ؟! مثه همون کاری که تو مستند حلقه شیطان کرد و تلویزیون هم پخش کرد و با پا زد دوربین رو داغون کرد!!

 5. جناب کنجکاو این چه سوالی بود که پرسیدین!؟ فرادرمانی و سایمنتولوژی و این کوفت و زهر مارها رو پیرزاده و نجفی و سوشیانت (عازمی خواه) گشتن از این کتاب و اون کتاب مکتب های خرافی شرقی و غربی جمع کردن ، بعد طاهری رو انداختن جلو گفتن بیا تو که دوست داری مشهور بشی بگو از کیهان گرفتی بعد هر چی در آوردی چند درصدی هم میدیم به تو.

 6. طاهری از قبل دوست داشته مشهور بشه حتی تو لاله زار که کارگر سیم کشی ساختمان بوده چون همه می دونستن عشق مهندسی داره بهش می گفتن (آقا مهندس!) رفت سراغ اسلحه سازی، چیزی نشد. شش خواهر و برادر بودن جمعیتی بود خانوادشون افتاده بود یه بغل! هی دنبال این بود خودی نشون بده که خورد به پست اون چند نفر

 7. همین مدرک دکتری تقلبی رو هم سوشیانت و سروش عازمی خواه فامیلشون ارمنستان بود بردن طاهری رو اونجا از هر حلقوی یک میلیون و دویست تومن گرفتن واسه طاهری مدرک خریدن که بعد گندش در اومد

 8. طاهری عشق می کرد بهش بگن دکتر مهندس مستر پزشک فراپزشک عارف کامل. همش دنبال این بوده که کمبوداش رو پر کنه ولی نتونست.

 9. خانم #الف_مثل_استاد چرا زیاد می خندی؟ ترمزدستی عفاف رو اگه بیاری پایین این سبک بازی ها رو در نمیاری

 10. در ضمن طاهری فقط استاد فراکاراته هستش که هر جا دوربین ببینه اجرای فن می کنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا