مقالات

لایه ی محافظ در فرقه ی حلقه چیست؟

 

برای پاسخ به این سوال به «ماهیت لایه ی محافظ» ،«چگونگی دست یابی به آن» در فرقه ی حلقه و «کارکردهایش» در دیدگاه طاهری اشاره می کنیم.

1) ماهیت لایه ی محافظ

در فرقه ی حلقه مسئله ای به نام لایه ی محافظ وجود دارد که طاهری در تعریف و بیان چیستی آن متوسل به ابهام و اجمال گویی شده است[1].او در این مورد گفته است:«لایه ی محافظ لایه ای از جنس آگاهی است»[2] و نیز با تشبیه لایه ی محافظ به اثر انگشت گفته است: «لایه ی محافظ هر کسی، مانند اثر انگشت او،منحصر به فرد بوده و نحوه ی اجرا و شکل آن برای هر فرد به نوع خاصی است و امکان اینکه برای دو نفر یکسان باشد،نخواهد بود»[3].

به‌هرتقدیر ماهیت لایه‌ی محافظ در این فرقه به‌طور کاملاً عامدانه پوشیده مانده است و طاهری تنها به بیان وظایف لایه‌ی محافظ بسنده کرده است،او که از لایه ی محافظ به عنوان «یکی از اهداف دوره ی فرادرمانی»[4] یاد کرده ،تاکید می‌کند که «افراد تا قبل از دریافت لایه‌ی محافظ، نباید اقدام به فرادرمانگری کنند»[5].

2) دست یابی به لایه ی  محافظ

در فرقه ی حلقه دست یابی به لایه ی محافظ اکتسابی نبوده و از طریق تلاش و کوشش امکان پذیر نیست.لایه ی محافظ تنها از طریق مرکزیت حلقه به فرد «تفویض» و واگذار می شود.زمان این واگذاری و تفویضِ دروغین بعد از تسلیمِ فرد در مقابل طاهری و مکتوب نمودن برگه های سوگند نامه است.به گفته ی طاهری :«در این مکتب فرد از تمام توانایی ها و قابلیت های فردی کاملا خلع سلاح شده و بدون داشتن هرگونه وسیله و روشی که بتواند آن را به خود نسبت دهد با تفویض اتصال و لایه ی محافظ،اقدام به درمانگری می کند». [6]

الف: تفویض

طاهری: «لایه ی محافظ لایه ای از جنس آگاهی است که در فرادرمانی با مکتوب نمودن سوگندنامه به فرادرمانگر تفویض می شود».[7]  او در جای دیگری گفته است: «درمانگری با مکتوب نمودن سوگندنامه،مبنی بر استفاده ی مثبت و انسانی به فرد تفویض می شود»[8].

ب: زمان و چگونگی دریافت

طاهری: «نکته ی مهم: پس از مکتوب نمودن سوگندنامه، فرادرمانگر زمان دریافت لایه ی محافظ را تعیین و به مربی خود اعلام می کند و مربی نیز آن را به شبکه ی شعور کیهانی اعلام میکند.برای دریافت لایه ی محافظ،وضعیتِ فرد از نقطه نظر جهت جغرافیایی و موقعیت بدنی از قبیل:نشسته،ایستاده،خوابیده و … و در حال حرکت و یا سکون و … تاثیری در نتیجه ی دریافت لایه ی محافظ ندارد و حتی در صورتی که فراموش کند ارتباط برقرار کند،لایه ی محافظ اجرا خواهد شد[9]».

جایی دیگر و در قالب یک اصل گفته است: «دریافت لایه ی محافظ با مکتوب نمودن سوگندنامه مبنی بر استفاده ی مثبت و انسانی از آن به فرد تفویض می شود»[10].

3) کار کرد لایه ی محافظ

طاهری برای لایه ی محافظ سه کارکرد اصلی را مشخص کرده است.او در این مورد نگاشته است:« این لایه تحت هوشمندی شبکه ی شعور کیهانی ضمن محافظتِ فرادرمانگر،بیمار را چه در فرادرمانی از راه دور و چه از نزدیک در حفاظ مطمئنی قرار داده تا از تداخل شعور معیوب سلولی و تشعشات منفی و به خصوص در مقابل نفوذ موجودات غیر ارگانیک محافظت کند»[11].

 در حقیقت در این عرفان واره،برای اتصال به موهومی به نام «شبکه ی شعور کیهانی» بایستی مجهز به «خودساخته ای دروغین به نام لایه ی محافظ» شد.طاهری در این مورد و در ذیل اهداف دوره ی فرادرمانی گفته است: «انجام عملی درمانگری و کسب لایه ی محافظ در مقابل تداخل و تشعشع شعور معیوب و تشعشات منفی محیط و محافظت در مقابل نفوذ موجودات غیر ارگانیک،به منظور ایجاد ایمنی لازم در کارهای عملی با شبکه ی شعور کیهانی»[12].

در جای خود به دلایل قطع لایه ی محافظ و نیز اشکالات لایه ی محافظ و دروغین بودن آن خواهیم پرداخت.

پی نوشت:

 

[1]- یکی از مغالطات اساسی رهبران فرقه های انحرافی توسل به مغالطه ابهام و اجمال است تا بتوانند مردم را فریب دهند و از نقد منتقدین هم بگریزند.

 [2]- انسان از منظری دیگر،ص 95. 

[3]- انسان از منظری دیگر،ص 96.

 [4]- انسان از منظری دیگر ،ص 103

 [5]- انسان از منظری دیگر، ص 127. 

 [6]- انسان از منظری دیگر،ص 76.

 [7]- انسان از منظری دیگر،ص 95.

 [8]- عرفان حلقه،ص 55،اصل 44.

 [9]- انسان از منظری دیگر، ص 96. 

  [10]- انسان از منظری دیگر، ص 127.

 [11]- انسان از منظری دیگر،صفحات 95 و 75 و عرفان حلقه،ص 55،اصل 44.

 [12]- انسان از منظری دیگر،ص 103. 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا