1. ناشناس گفت:

    دیگه این آدم مگه مثل قبل میشه؟ روانش را خراب کردند و رفت. دیگه صد روانشناس و روانپزشک هم نمی تواند این آدم را به حالت اول و حالت عادی برگرداند. اگه این کارها خوب بود طاهری زن و بچه و فامیل خودش را می آورد و این کارها را با آنان می کرد. نیاورد چون می داند چه خبر است…

  2. v. p. گفت:

    نه این واقعن مبهم و غیرقابل تایید هست و با این وضع کمالی حاصل نمیشه

  3. فاطمه گفت:

    ملت رو بگو چه خری اند به این پول میدادن
    پول اضافی دارین بدین به من خووووووو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوارابزار