اخبار عرفان حلقه

مقایسه تطبیقی الهام در عرفان حلقه و عرفان اسلامی

جدیدترین پایان نامه حوزوی با موضوع نقد عرفان حلقه

▪️ موضوع: مقایسه تطبیقی الهام در عرفان حلقه و عرفان اسلامی
▪️ پژوهشگر: فاطمه رحیمی
▪️ مرکز آموزشی: حوزه علمیه کوثر فردیس
▪️ تاریخ دفاع: شهریور96

🔰چکیده:

عرفان کیهانی دریافت الهام را بخش مهمی از سیر و سلوک معرفی می کند ؛ در حالیکه با بررسی این مکتب نوعی تعارض بین ایده و رفتار آن ها مشاهده می شود . پس  برای نقد عقاید عرفان کیهانی تعریف صحیح الهام و راه های دریافت آن در عرفان اسلامی بیان شد چرا که عدم تحقیق در این موضوع سبب می شود افراد مشتاق به سیر و سلوک و دریافت الهام دچار سردرگمی و گمراهی شوند ، بنابراین ضروری است که با بررسی این موضوع ، معیارهای صحیح به افراد ارائه گردد تا اسباب انحراف در جامعه کنترل شود . هدف از انجام این تحقیق هدایت و نجات افرادی است که گرفتار عرفان حلقه شده اند .این تحقیق با نگرش کاربردی ، توصیفی و تحلیلی و با روش کتابخانه ای نوشته شده است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که الهامی که در عرفان حلقه بیان شده چه اشتراکات و چه تفاوت هایی با عرفان اسلامی دارد ؟ که همانطور که در طول تحقیق مشخص شد عرفان کیهانی ضمن داشتن اشتراکات و تشابهاتی با عرفان اسلامی، تفاوتهای فاحشی با آن دارد و از طریق تشابهات سعی در جذب افراد و به انحراف کشاندن آنان دارد . از جمله اشتراکات و افتراقاتی  که این تحقیق به آن رسید می توان به این موارد اشاره کرد: هر دو عرفان الهام را یکی از راههای شناخت و معرفت می دانند. هردو معتقدند الهام دارای انواع و نیز دارای مراتبی است. هر دو معیارها و ملاکهایی برای ارزیابی آگاهیهای بدست آمده از طریق الهام ارائه داده اند. البته این ملاکها در دو عرفان تفاوت دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا