مقالات

رابطه ی عرفان حلقه و تفکر نوین (بخش سوم)؛قانون جذب، تجسم خلاق؛

 

قانون جذب[1]

طبق قانون جذب در تفکر نوین، انسان باید به ندای درون خود گوش بدهد تا کائنات فرمان بردار او شوند. این معنا در حلقه با زبانی متفاوت بیان شده است. مفهوم «نظر» در فرادرمانی و قانون بازتاب که در کتاب های این فرقه آمده خیلی شبیه قانون جذب است. در ادامه به مواردی اشاره می شود:

دنیای عرفان دنیایی است که اسم را هم نمی دانی این جا یک نظر بکنی، یک بشکن بزنی اون طرف بگوید من درمان شدم. (دوره فرادرمانی، 63)

«در این نوع درمان به طورکلی به حداقل یک مشخصه از مشخصات بیمار نیاز است، نام بیمار و یا عکس بیمار،… در این صورت نام بیمار یا معرف را وارد فهرست بیماران خود کرده و یا ذهنی آن را مرور می کنیم (موضوع نظر در عرفان)» (طاهری ۱۳۸۸ ب، 93)

آن چیزی که منظور شما باشد آن اجرا می شود. (دوره مستری،۱۸)

اتصال فقط با یک توجه آنی (نظر) صورت می گیرد و نتایج قابل توجهی می انجامد. (دوره فرا درمانی، ۱۲۴) اصولاً اساس برقراری هر اتصال و جاری کردن هر حلقه ای با نظر است. هرچه در وادی عرفان جلوتر رویم مفهوم نظر ملموس تر می شود. نظر از نیت هم کوتاه تر است. در کمتر از کسری از ثانیه نظر توسط فرا درمانگر اتفاق می افتد با نظر فرادرمانگر – فرا درمانی آغاز می شود و دیگر هیچ کاری و هیچ عملی از طرف فرادرمانگر نیاز نیست. (گروه آموزشی عرفان حلقه دوره یک نسخه ۳، ۲۷)

قانون بازتاب در حلقه، از مواردی است که در راستای تأیید قانون جذب بوده و مطالب آن بر صحت آن تأکید می کند. طبق تعریف ارایه شده در حلقه «هر انسانی در هرلحظه دارای بازتابی وجودی است که نتیجه ی پندار و گفتار و کردار اوست.» (طاهری ۱۳۸۸ ب ، ۱۷۸) همچنین گفته شده است، «در پس هر انگیزه، اندیشه، کلام و رفتاری، اشتیاقی وجود دارد که براساس قانون بازتاب، فرد را به نتیجه ای متناسب با خود خواهند رساند.» (طاهری ۲۰۱۱ الف، ۲۱۵) و «در جهان هستی مادی، هر عملی، عکس العملی به همراه دارد… در مقابل هریک از کارها و اندیشه های او [انسان] واکنشی نهفته است که او را به نتیجه آن فکر یا عمل می رساند.» (طاهری ۱۳۸۹، ۱۱۰) و «اشتیاق تنها عامل محرک در راه رسیدن به کمال است و کلیه دریافت های انسان مزداشتیاق اوست.» (طاهری ۱۳۸۸ الف.۹۹)

تجسم خلاق[2]

از مطالبی که در مورد جهان مجازی در حلقه گفته شده چنین بر می آید که جهان حاضرساخته و پرداخته ذهن انسان هاست و حقیقت آن در خارج از ذهن متفاوت است. این بخش به تجسم خلاق مربوط می شود.

جهان هستی از حرکت آفریده شده… در نتیجه جهان هستی نیز مجازی می باشد… بنابراین جهان هستی وجود خارجی ندارد و تصویری مجازی از حقیقت دیگری بوده… (طاهری ۱۳۸۸ الف، ۶۰)

جهان هستی فاقد شکل و منظری ثابت بوده هر ناظری آن را بسته به سرعت حرکتش در فضا و فرکانس چشمش به شکلی می بیند اگر ناظر وجود نداشته باشد، جهان هستی نیز وجود نخواهد داشت (همان: ۶۸)

جهان هستی مادی مجازی بوده و حقیقت وجودی ندارد.(طاهری ۱۳۸۸ ب ،۳۰)

ما در زندگی فعلی، توانایی خلاقیت ذهن را تجربه می کنیم. این تجربه، خلق ذهنی هر چیزی است که دوست داریم تصور کنیم. در بهشت، این تجربه بسیار وسیع تر است. زیرا خواهیم توانست هرآن چه را که دوست داریم، بیرون از ذهن خود بیافرینیم و در جایی که خودمان آفریده ایم، زندگی کنیم. به بیان دیگر، در اختیار داشتن گنجینه صفات الهی و امکان آفرینش در این مرحله، ویژگی هایی است که ما بر مبنای آن، جهان ها خلق می کنیم و خلیفه خدا محسوب می شویم. (طاهری ۲۰۱۱ الف، ۲۶۸)

اساساً خدا و کمال را بالقوه دانستن که در اساس نامه حلقه هم بر آن تأکید شده، زیربنای تفکر نوین است که آن را با تجسم خلاق همراه می کند. براساس تجسم خلاق «خدا» و «اله» همان نیروها و کمال درونی است که آدمی آن را فرافکنی می کند و به موجودی متعالی نسبت می دهد؛ پس در واقع «خدا» همان نیروهای درونی و کمال درونی انسان است. این پندارهای کاذب تفکر نوین با چنین ادبیاتی در حلقه بیان شده است:

نمونه ی ایده آل وجود آدم که کمال بالقوه او را نشان می دهد، «اله» او نام می گیرد. (همان ، ۲۳۱)

انسان در جسم فقط می تواند به درک قوای بالقوه ی خدایی بودن خود پی ببرد و قادر نیست آن را بالفعل تبدیل نماید. کمال در جسم یعنی رسیدن به توان بالقوه الهی. (طاهری 1388الف،132)

این کمال درونی و خدای درون که از اصول تجسم خلاق است را طاهری با عبارات زیر بیان می کند:

در پایان چرخه از هر کسی می پرسند، آیا با توجه به توانایی خدایی که بدست آورده است، جدایی از عالم وحدت را می پسندد و می خواهد خودش خدایی کند و یا به وحدت ملحق می شود و خدایی عالم وحدت را می پذیرد. در صورتی که او خدایی عالم وحدت را بپذیرد، وارد جهان تک قطبی شده، به درجه ی « رب » می رسد،… اگر پاسخ مثبت به این سوال ندهد، سیرمجدد در چرخه را ترجیح داده است… ممکن است کسی بارها و بارها به این سوال خداوند پاسخ منفی بدهد؛ ولی بالاخره … پاسخ مثبت خواهد داد. (طاهری 2011 الف، 233)

 

 

 

پی نوشت:

 

[1]. Law of Attraction

[2]. Creative Visualization

 

منبع: برگرفته از کتاب حلقه اسارت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا