مقالات

رابطه ی عرفان حلقه و تفکر نوین (بخش دوم)؛شعور کیهانی (آگاهی برتر)، روح القدس؛


شعور کیهانی[1] (آگاهی برتر)

اصل دوم تفکر نوین، شعور کیهانی است که به وسیله ی آن حضور مطلق میسر می شود. شعور کیهانی دو بعد خوب و بد دارد. در حلقه نیز بحث شعور کیهانی به صورت گسترده ای بیان شده و اتصال ها به واسطه ی آن انجام می شود و متشکل از دو بخش مثبت و منفی است. شعور کیهانی از کلیدواژه های مهم در حلقه است که همه ی اتصال ها و درمان ها به آن نسبت داده می شود و هیچ کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری جز شبکه شعور کیهانی ندارد. به نمونه های موجود در کتاب های حلقه اشاره می شود:

کار درمان صرفاً توسط شعور الهی انجام می شود. (طاهری ۱۳۸۸ الف، ۸۵۰)

هیچ کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگری غیر از شبکه شعور کیهانی… ندارد (همان : ۹۰)

نظر به اینکه درمان توسط شعور کیهانی انجام می گیرد… (همان: ۱۱۱)

عامل و محرک این حرکت شبکه شعور کیهانی است – جهان هستی مادی از آگاهی یا شعور آفریده شده است. (طاهری ۱۳۸۸ ب، ۲۷)

«اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد «شبکه شعور کیهانی» استوار است.» (همان :۱۵)

تسلیم شدن منجر به دریافت آگاهی می شود. (همان :71) و تنها راه دست یابی به حقایق (حقیقت) دریافت وحی و الهام است (همان :۵۹) دریافت آگاهی می تواند رمزی از رموز خلقت را باز کند (طاهری ۲۰۱۱ الف، ۱۲۷)

هوشمندی کل شکل دهنده جهان دو قطبی است – متناسب با نقش خود هوشمندی مثبت یا هوشمندی منفی نام می گیرد. (همان : ۶۷)

وقتی انسان به شبکه مثبت متصل می شود در معرض آگاهی های این شبکه قرار می گیرد و شبکه منفی دریچه آگاهی های منفی را به روی او باز می کند. (طاهری ۱۳۸۸ با ۱۲۰۰)

آنچه از این مطالب برمی آید این است که «شعور کیهانی» اساس حلقه است و هرکسی با هردین و اعتقادی می تواند به آن متصل شود و به محض اتصال هم در معرض الهام و آگاهی قرارمی گیرد و می تواند دریافت هایی داشته باشد.

روح القدس[2]

روح القدس در تفکر نوین به این معناست که تقدسی در انسان جاری است و او سرچشمه آ گاهی و قدرت کائنات معرفی می شود. در حلقه نیز روح القدس حضور خاصی دارد. طبق آموزه های این فرقه روح القدس در وجود انسان ایفای نقش می کند. مطالبی از کتاب های حلقه مبنی بر شباهت روح القدس موجود در حلقه با روح القدس تفکر نوین وجود دارد:

انسان سه روح ایفای نقش می کند و در خدمت نفس او قرار می گیرد:

روح الله – روح القدس – روح هادی.

روح القدس هم در شکل گیری مرکب نقش دارد و هم کارگزار روزی رسانی معنوی است خداوند به وسیله ی این کارگزار انسان را به بلوغ معنوی می رساند این مخلوق الهی معلمی است که به وسیله وحی و الهام نقش خود را ایفا می کند. (طاهری ۲۰۱۱ الف، ۲۰۰۳)

عضو سوم حلقه روح القدس است که حلقه را تکمیل کرده … و خداوند فیض خود را به واسطه ی روح القدس جاری می نماید (طاهری ۱۳۸۸ با ، ۱۳)

انسان در جسم فقط می تواند به درک توان بالقوه ی خدایی بودن خود پی ببرد و قادر نیست آن را بالفعل تبدیل نماید… کمال در جسم یعنی رسیدن به توان بالقوه ی الهی و ادراک های بالقوه عبارت اند از: درک اناالحق – درک یکتایی و تن واحده درک حضور یار… (طاهری1388الف،132)

توضیحی که حلقه برای مَلِک آدمی آورده و نقشه الهی برای کمال را به او می دهد بسیار شبیه روح القدس در تفکر نوین است، طاهری می گوید:«آنچه گنجینه صفات الهی را از عالم بالاتر دریافت می کند و به اله می سپارد مَلِک نام می گیرد.(طاهری 2011الف،231)

هیچ یک از این سه (ملک آدم – اله آدم – رب آدم) از وجود آدم جدا نبوده، هر یک بعدی از وجود او هستند که در حرکت او نقش دارند. (همان: 232)

بیت الله فقط به انسان اطلاق می شود؛ زیرا تنها مکانی است که خداوند از روح خود در آن دمیده است. لذا نزدیک شدن به حریم انسان باید با تقدس کامل صورت گیرد و هیچ انسانی حق تجاوز به حریم دیگری را نخواهد داشت. (طاهری 1388، 141)

فیض حلقه وحدت از برکت نزدیکی و وحدت حداقل دو نفر ایجاد می شود و هر کجا حداقل دو نفر در حلقه جمع باشند، عضو سوم روح القدس (شبکه شعور کیهانی) و عضو چهارم خداوند است. (همان: 84)

«من معنوی» نیز از موارد هم سو با مبانی تفکر نوین در حلقه است که شباهت به اصل روح القدس دارد. طاهری در صفحه ی 214 کتاب انسان و معرفت می آورد: یکی از ابعاد وجود انسان من معنوی (معلم درون) است. من معنوی کارگزاری است که انجام اموری را بر عهده دارد و در ادامه تزکیه و تعلیم و هدایت و گمراهی و بخشش را از کارهای من معنوی معرفی کرده و شفاعت من معنوی را یکی از انواع شفاعت ها در قیامت دانسته است. طاهری می گوید در هر چهار جهان نقشی که من معنوی ایفا می کند نوعی یاری و کمک وجود دارد که باعث می شود آن را نوعی «ولی» بنامیم.

 

پی نوشت:

 

[1]. Higher Consciousness.، کیهانی: آنجه مربوط به کل جهان است، برخلاف آنچه که فقط مربوط به زمین می دانند.(کتاب

علم نوین سلامت ذهنی از هابارد، ۵۹۵ ) سنت های گوناگون به آگاهی برتر با واژه هابی نظیر شعور کیهانی، روح کیهانی، شیخنا، آتمن و تائو اشاره می کنند.

[2]. Holy Spirit

 

 

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

 1. بسم الله الرحمن الرحیم.با سلام.به گفته ی قرآن کریم هر چه در آسمان وزمین است در حال تسبیح خداوندند و همه داریم بسمت خداوند هدایت میشیم.همه ی عوالم و هر چی خدا آفریده به ید خیرش بوده در نتیجه این خیر و رحمانیت همه مثبتند و شاید به نحوی خداوند به خلاقیتش فهم و شعور هم داده باشه و امر فرموده همه در حال تسبیح او باشند.این شعور وآگاهی فقط منحصر به وجود مقدس حضرت جبرئیل امین ع نیست ومحدود به انجام اوامر و فرمانهای باریتعالی توسط حضرت روح القدوس ع نمیشود وفرمانبرداری ایشان فقط قسمت کوچکی از این آگاهی را در انجام اوامر خداوند شامل میشود.

 2. به نام بی نام او
  چرا دنبال کثرتید؟! کمی به وحدت فکر کنید. ما می گوییم کافی است بیایید در مجموعه ما و تسلیم و شاهد باشید فرقی نمی کند مسلمان باشید یا نباشید. مسیحی هستی باشه ایراد ندارد فقط بیا به شرط این که تسلیم و شاهد باشی. بله ی محضری بگویی و حلقه ها و حفاظش را بگیری و تمام. راه به این آسانی است. راه بی پیچ و خم است. مثل آب جاری بشو. فقط تسلیم باش و شاهد. حالا دیگه خودت می دانی مسلمان باشی یا نباشی. روبنا متعلق به توست.
  بیا تا مست می وحدت شویم.
  مرسی و بای.

 3. به نام خدا
  شاید در این دنیا بتوان با توسل به برخی طرق، به موفقیتهای مادی وآرزوهای دنیوی رسید اما اگر مسلمان نباشی و به دنبال آخرت نباشی هر آنچه از دنیا بخواهی همین جا می گیری. این ترفندهای عرفان حلقه برای کسانی خوب است که صرفا دنیا را می خواهند و از زندگی بینهایت سال ابدی غافلند. چه طور ممکن است برای این شصت هفتاد سال اینقدر این در و آن در بزنیم اما به فکر زندگی بینهایت ساله مان نباشیم؟ در حالیکه در اسلام این زندگی زودگذر دنیا مدت کوتاهی است که برای ساختن زندگی آخرت در اختیار ماست. زندگی ابدی که آرامش آن با انجام دستورات اسلامی میسر است و نه عرفانهای خودساخته ای که انسان را مشرک می کند و خودمحور است و استاد محور است نه خدا محور. تا دیر نشده دست از این شرک بردارید و به اسلام ناب روی بیاورید.چه کسی می داند که تا لحظه ای دیگر زنده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا