مقالات

تسلیمی که عرفان حلقه از آن سخن می گوید چیست؟ و چه تفاوتی با تسلیم اسلامی دارد؟

تعریف تسلیم

واژه ای به نام تسلیم در فرقه ی حلقه وجود دارد که با معادلش در اسلام تنها در لفظ مشترک است و تفاوت ماهوی ، معنوی و مفهومی آنها از زمین تا آسمان است. تسلیم در این فرقه، همان شاهد و نظاره گر بودنِ بیمار در حین درمانی و دراتصال قرار داشتن است.در حقیقت بیمار در حین فرادرمانی بایستی هر گونه قضاوت ، پیش داوری و تفسیری را رها کرده تا فرادرمانگر آزمایشات خود را بر روی او پیاده نماید.به گفته ی طاهری: «فرد در حالت اتصال، فقط شاهد و ناظر بوده تا مشاهده کند که هوشمندی بر روی وجود او چه کاری را انجام می دهد و در این صورت هیچ گونه مداخله ای در انجام کار اِسکن نمی کند».[1].

اهمیت تسلیم در فرقه ی کیهانی

1) بدون تسلیم درمانِ ادعایی این فرقه محقق نمی شود

تسلیم در عرفان کیهانی به جهت تحقق فرآیند درمان، یک شرط اساسی است که بدون آن  درمان محقق نمی شود.طاهری در اینباره نوشته است: «شرط اساسی برای نتیجه گرفتن از فرادرمانی ،حضور بی طرفانه فرد در این حلقه است که به صورت یک شاهد و نظاره گر در این حلقه شرکت داشته باشد».[2]

و نیز گفته است: «در فرادرمانی، فرادرمانگر و بیمار فقط با اتصال به شبکه ی شعور کیهانی و تسلیم شدن در مقابل آن ،از رحمت عام الهی برخوردارشده و قادر به انجام درمان می شوند و در این رابطه فقط نقش شاهد را بازی می کنند»[3].

 

2) سخت ترین مرحله از کار با شبکه ی شعور کیهانی

اهمیت تسلیم در این فرقه ی انحرافی تا آنجایی است که طاهری آن را سخت ترین مرحله از کار با شبکه شعور کیهانی می داند[4] و بدون آن درمان و عرفانی که مورد نظر طاهری است در این فرقه صورت نمی گیرد.

3) تسلیم شرط تحقق حلقه ها

طاهری: «تسلیم در حلقه،تنها شرط تحقّق موضوع حلقه ی مورد نظر است».[5]

تفاوت تسلیم اسلامی با تسلیم حلقه ای

دو تفاوت عمده در این دو تسلیم وجود دارد.الف) مُتعلَّق تسلیم . ب) چگونگی تسلیم

الف) مُتعلَّق تسلیم

در اسلام در مقابل خداوند متعال بایستی تسلیم بود،اما در عرفان حلقه به گفته ی طاهری در مقابل موهومی به اسم «شبکه ی شعور کیهانی»[6] تسلیم معنا می یابد.و یک مَستر عرفان حلقه در این مورد نماینده ی شبکه ی شعور است .

ب) چگونگی تسلیم

به طور خلاصه در دین مبین اسلام، تسلیم در مقابل خداوند با انجام فرامین و دستورات الهی و پرهیز از نواهی خداوند متعال محقق می یابد.اما در عرفان حلقه برای تسلیم در مقابل شبکه ی شعور کیهانی دین و فرامین آن نتنها لازم نمی باشد بلکه کاملا بی تاثیر است.[7]

 – انسان از منظری دیگر ،ص 78.[1]

 – انسان از منظری دیگر،ص 74.[2]

 – انسان از منظری دیگر ،ص 77 [3]

 – انسان از منظری دیگر،ص 104  [4]

 – عرفان حلقه،اصل 33،ص 49.[5]

 – انسان از منظری دیگر ،ص 77 [6]

 – انسان از منظری دیگر ،ص 134 – عرفان حلقه، ص 50  و…[7]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا