مقالات

همسویی عرفان حلقه با رِی کی(بخش سوم)؛ لایه ی محافظ، برون ریزی،بازگشت دوباره بیماری؛

 

 

لایه ی محافظ !

طاهری در این باره می گوید: مربی به کسی اطلاق می شود که انتقال دهنده ی چار چوب عرفان حلقه به هنرجو بوده و مجاز به تفویض اتصال و لایه ی محافظ حلقه های شبکه شعور کیهانی مربوط به دوره ی مورد نظر، می باشد و عضو و محرم و قسم خورده نسبت به امانت داری مجموعه و الگویی برای آن به حساب آمده و اساسنامه ی عرفان حلقه را کاملاً قبول داشته باشد. ــ قرار گرفتن در حلقه به منزله ی فرادرمانگری و کسب لایه ی محافظ با مکتوب نمودن سوگند نامه توسط درمانگردر سه برگ (یک برگ بایگانی- یک برگ مربی- یک برگ فرادرمانگر) و با امضای مربی انجام خواهد گرفت. (آیین نامه فرادرمانی،1) بنابراین همان طور که از آثار به جامانده از اتصال و فرادرمانی و تشعشع دفاعی در مسترها هویداست، اجازه نگرفتن و نداشتن لایه محافظ برای آن ها آسیب هایی به دنبال دارد.  در رِی کی نیز داشتن پوشش حفاظتی برای منظورهای زیر مورد نیاز است:

• حفاظت خود، خانواده، اموال، یا هر چیزی که می خواهید از نوسان های منفی محفوظ باشد.

• پا کسازی بدن اثیری و چا کرها.

• قرار گرفتن در پوشش حفاظتی به هنگام مراقبه.

• کنترل واکنش های خاص ّ در موقعیّت های نامطلوب.

• هنگام درمان بیماران (گوپتا1382، 1398) تا کید به داشتن لایه های محافظتی در رِی کی و حلقه، بیانگر وجود خطر برای درمان گیر و درمان گر، بوده و هم چنین حا کی از یکی بودن سرچشمه ی رِی کی و حلقه است.

برون ریزی

در آموزه های رِی کی آمده است: اغلب دریافت کنندگان رِی کی در حین درمان شروع به استراحت می کنند و حتی ممکن است به خواب روند. اما این مسئله تفاوتی در تأثیر درمان ایجاد نمی کند. در دیگر موقعیت ها، ممکن است از تجارب قدیمی و لاینحل خود آ گاه شوند. ممکن است رهایی از هیجانات به شکل جاری شدن اشک و خنده هایی از سرآسودگی صورت پذیرد. این جریان در شکل تجربه ی تصویری افراد نیز، شناخته شده است. شاید برای کسانی که مرتباًمراقبه می کنند، در شکل شخصیتی خیالی ظاهر شود. ممکن است که در بعضی از جلسات درمان، موانعی که سد راه رشد جامع است، از میان برداشته شوند. گر چه، ما دست خود را برای اتصال بیمار به انرژی رِی کی، بر بدن او می گذار یم و یا دستمان را بالای بدن او نگه می دار یم، اما این انرژی تنها در سطح مادی بر او اثر نمی کند، بلکه بر کل جسم، ذهن و روح او تأثیر می گذارد. (با گینسکی1386، 41) طاهری نیز می گوید با بیرون ریزی است که افراد به سلامت جسم و ذهن دست می یابند: بیرون ریزی رو آمدن سابقه بیماری ها و بیرون ریختن آن هاست. سابقه بیماری ها ممکن است حتی متعلق به دوران جنینی، طفولیت، بیماری های کنونی آشکار یا نهان فرد باشد و هم چنین، ترس های نهفته، گره ها و تنش های روانی، نابسامانی های ذهنی و … اسکن به صورتی همه جانبه روی جسم، روان و ذهن فرد انجام می شود. در اسکن، گاه علا ئمی بروز می کند که آمادگی های فرد را برای ابتلا به بیماری هایی نشان می دهد که احتمالا در آینده بروز خواهند کرد. (طاهری1388 ب، 66) طاهری در ادامه همین مطالب می افزاید: اسکن فرادرمانی شامل آشکارسازی ترس های دوران کودکی نیز می شود که در ضمیر ناخود آگاه فرد ثبت و ضبط است. در این مورد با دو دسته گزارش روبه رو خواهیم شد. دسته اول افرادی هستند که درگذشته هیچ گونه سابقه و گزارشی از وجود ترس نداشته اند، پس از اسکن فرادرمانی با ترس های مبهم و ناشناخته ای روبه رو می شوند که خود از چگونگی آن هیچ گونه اطلاعی ندارند. در خیلی از موارد این ترس و یا ترس ها، در ابتدا رو به افزایش می گذارد و پس از یک دوره بیرون ریزی، کاهش پیدا کرده و خاتمه پیدا می کند. این بیرون ریزی ممکن است در خواب و به صورت کابوس هم اتفاق بیفتد. (همان: 119) شباهت های عملکرد و نتایج، حا کی از هم سویی در روش درمان است!

باز گشت دوباره ی بیماری

یکی از مسائلی که هم در رِی کی و هم در حلقه اتفاق می افتد و حکایت از به کارگیری روشی  مشابه دارد این است که پس از فرادرمانی یا درمان در رِی کی این بیماری بازگشته و بعضی مواقع نیز تشدید می شود، در کتاب رِی کی شیوه ی جامع انرژی درمانی می خوانیم: درمان با رِی کی می تواند سبب بروز دوباره ی بیماری های پیشین گردد. نخستین بار، کنستانتین هرینگ پزشک برجسته ی هومیوپات این پدیده را مطرح کرد، که به عنوان«قانون بهبود هرینگ» شناخته شده است. در دوران جدید، همین پدیده با جزئیات بیشتری توسط پزشک آلمانی، دکتر هـ. هـ .رک وگ توصیف شد. براساس یافته های علمی او، درمان رِی کی می تواند زمینه ی بازگشت مراحل گونا گونی چون اشباع سموم، تحلیل رفتن و بدخیمی را برای تبدیل به مراحل تخلیه، شادابی و سرزندگی فراهم کند. پدیده ای که حاصل درمان رِی کی است، چنین عمل می کند: بیماری هایی که قبلاً بیمار از آن رنج می برده، دوباره در جهت معکوس و در حد مختصری تجربه می شوند. (با گینسکی1386، 45) در عرفان حلقه نیز در بسیاری از موارد بیماری ها پس از فرادرمانی تشدید می شود یا تبدیل به بیماری دیگری می شود. البته طاهری بر این نظر است که دلایل برگشت بیماری در حلقه به عوامل اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است، به این شکل که بازگشت اختیاری: …زمانی رخ می دهد که بیمار به صورتی اختیاری مرتکب تخلفاتی می شود که در آن به نوعی نقش شعور کیهانی در درمان، از طرف بیمار نادیده گرفته شده و یا مورد کتمان قرار گرفته است. نمونه های بارز این تخلفات، شک و تردید، انکار و ناسپاسی، کتمان و نسبت دادن درمان به جایی غیراز شبکه شعور کیهانی است…(طاهری 1388 ب، 128) و غیر اختیاری: این نوع بازگشت را بیمارانی خواهند داشت که مشکلات روان و ذهن، عامل اولیه و اصلی بیماری آن ها بوده و یا دچار مشکلات بینشی باشند. در این صورت بدون این که خود در بازگشت بیماری نقشی داشته باشند؛ بنابر ساز وکارهایی از سوی روان و ذهن، درمان آن ها با مقاومتِ (دادگاه ویژه)[1] روبه رو می شود که باعث بازگشت بیماری خواهد شد.(همان:129)

 

 

پی نوشت:

 

 

[1]. دادگاه ویژه، انرژی پتانسیل منفی را رسیدگی و در نهایت منجر به صدور حکم تحمل بیماری می کند. (دوره پنج،82)

 

منبع: برگرفته از کتاب حلقه اسارت.

 

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. باعرض سلام
    حرفی با عزیزان و مخاطبان این سایت دارم. یک درد و دلی است در واقع. ببینید عزیزان! درست است که در کشور ما نقاط ضعفی از حیث اقتصادی و غیره وجود دارد که البته همه جا هست و نیز نقاط مثبت هم داریم. شاید بگوییم زیبنده نظام اسلامی ما نیست که این چیزها در کشورمان باشد. درست است ولی نباید نیمه خالی لیوان را دید و در عین حال یک شیعه واقعی ،منتقد این نقاط ضعف هست و باید مرتفع شود؛ اما این نقاط ضعف نباید خدای نکرده به پای قرآن و اهل بیت ع نوشته شود؛ و نباید فریب معاندین را بخوریم و دچار تردید شویم و از دامان قرآن و عترت خارج شده و به دام معنویت ها و عرفان های دروغین افتاده و بیچاره شویم در دنیا و آخرت.
    در این بین طلاب و دانشگاهیانی که وارد هستند به تعالیم اسلام ناب (اسلام شیعی) باید خود را با مهربانی نزدیک کنند به مردم عادی و هنری از خود نشان دهند و غیر مذهبی ها را جذب کنند و کار کنند روی مردم مذهبی عادی، تا خدای نکرده فریب شیادان را نخورند. باید مردم عادی را با زبانی همه فهم با تعالیم قرآن و اهل بیت ع، آشنا و آشناتر کنند. به امید الله متعال. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا