فصل دوم: گام‏های نجات

اول. بیندیشید و قضاوت کنید.

 عقل قوۀ، با نام‏های گوناگونی مثل قوۀ قاضیۀ، قوۀ حکم و قوۀ داوری نامیده می‏شود. این نعمت بزرگ خداست که شما می‏توانید داوری کنید، می‏توانید خوب و بد را تشخیص دهید، بد را کنار بگذارید و خوب را برگزینید. عرفان حلقه به شما می‏آموزد که داوری نکنید، حکم نکنید. به این ترتیب نیروی خرد و اندیشه را در وجودتان تضعیف کرده است. نیروی خرد را بازیابید. قضاوت کردن حق شماست. شما می‏توانید خوبی‏ها را بشناسید و دوست داشته باشید. می‏توانید بدی‏ها را بشناسید و از آنها متنفر باشید. از بدی‏ها متنفر باشید. از کارهای بدی که بعضی انجام می‏دهند متنفر باشید. از کارهای بدی که خودتان انجام می‏دهید متنفر باشید. این راه اصلاح خودتان و دیگران است که دوست‏شان دارید.

بی‏تفاوتی نسبت به ارزش‏های اخلاقی، انسانی و دینی را کنار بگذارید. این بی‏تفاوتی شما را بی‏دفاع کرده و برای تسلط و وسوسه پردازی‏ها آماده ساخته است. حتی اگر نمی‏توانید یک کار بد را کنار بگذارید، حقیقت را تحریف نکنید و کار بد را توجیه نکنید، اعتراف کنید که می‏دانید این کار بد است و از آن متنفر هستید و از خداوند برای پاکی کمک بخواهید. هیچ گاه با نام نداشتن تضاد و رسیدن به صلح، خود را نسبت به حکم عقل فریب ندهید.

خرد و نیروی داوری و قضاوت، هدیۀ الاهی برای اشرف مخلوقات است. انسان با داشتن این نیرو می‏تواند به درستی از اختیارش استفاده کند. البته موضوع داوری را فراموش نکنید. اگر داوری شما مربوط به یک عمل است، آن را به سایر اعمال یک نفر سرایت ندهید. ممکن است کسی، دروغ گو باشد، دروغ او بد است و از این جهت او دارای اشکالی است که اگر بتوانیم باید به او کمک کنیم تا اصلاح شود. ولی نمی‏توانیم در مورد آیندۀ او و گذشتۀ او و همه ابعاد زندگی‏اش داوری کنیم، مگر اینکه حقیقت برای مان روشن شده باشد. مثل کسی که در نهایت پلیدی زندگی کرده و مرده است و دیگر فرصتی برای جبران ندارد. ما می‏توانیم به راحتی در مورد جنایت کاری مثل یزید حکم کنیم که رانده شده از رحمت خدا و ملعون است. اما کسانی که زنده هستند، هنوز فرصت بازگشت دارند و ما نمی‏توانیم در مورد آیندۀ این دنیای انها که فرصت عمل و اصلاح است، داوری کنیم.

پس از نیروی داوری استفاده کنید، و از موضوع داوری فراتر نروید. برای تشخیص خوبی‏ها و بدی‏هاو انسان‏های خوب و بد از این نیرو بهره ببرید. کسی که انسان بدی است تاوقتی که به بدی عمل می‏کند، بد است و باید او را از بدی نهی کنیم و اگر می‏توانیم کمکش کنیم و اگر نمی‏توانیم یا نمی‏پذیرد، بدی او را انکار نکنیم. بهتر است از او فاصله بگیریم و دعایش کنیم تا اصلاح شود.

روی نیروی داوری فکر کنید و آن را در زندگی به کار بگیرید. عرفان حلقه شما را از حفاظ های حقیقی در مقابل پلیدی‏ها دور کرده و میان شما و رحمت خدا حفاظ قرار داده است! شما با بازیابی ابزارهای هدایت که خداوند به دست تان داده و عرفان حلقه آنها را از شما گرفته می‏توانید گام‏های نجات از حلقه را یکی پس از دیگری، بردارید و پیش روید. و مطمئن باشید که خداوند منتظر شماست، تا دوباره بدون هیچ حلقه و حفاظ و تکثر و توهمی با رحمت خالص و بی نظیرش شما را در آغوش بگیرد.
تمرین

هر شب زمانی را که بهتر است پیش از خواب باشد، به تمرین استفاده از قوۀ قضاوت اختصاص دهید و این نیرو را در اندیشۀ خود افزایش دهید. برای این تمرین یک دفتر محرمانه داشته باشید. می‏توانید که فایل محرمانه در رایانۀ خود ایجاد کنید و نام آن را تمرین قضاوت بگذارید.

صفحه را دو قسمت کنید. در یک قسمت پنج کار خوب خود را بنویسد. و بخاطر انجام آنها از خداوند سپاس گذاری کنید. سپس پنج کار بدی که در آن روز انجام داده‏اید بنویسید و به خاطر آنها از خدا آمرزش بخواهید. اگر اشتباهات تان به دیگران مربوط می‏شده است. سعی کنید آن را جبران کنید و در صورتی که موجب اختلاف نمی‏شود از او حلالیت بخواهید.

در قسمت دوم صفحه پنج کار خوبی که دیگران در حق شما یا دیگران انجام داده‏اند بنویسید. پس از تشکر از خدا که سرچشمۀ همۀ خوبی‏هاست، سعی کنید حتماً از آن افراد تشکر کنید و در صورت امکان به آنها برای انجام کار خوب‏شان تبریک بگویید.

سپس پنج کار بدی که دیگران انجام داده‏اند و شما شاهدش بوده‏اید بنویسید. سپس فکر کنید که آیا می‏توانید به آنها کمک کنید تا این اعمال را تکرار نکنند، یا برای جبران آن کاری انجام دهند. دست کم توبه کردن یا گرفتن حلالیت. در هر حال حتماً برای اصلاح آنها دعا کنید. و سعی کنید دیگر شاهد اشتباهات دیگران نباشید، در صورت امکان هنگام انجام چنین خطاهایی یا آنها را نهی کنید و یا ترک کنید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا