فیلم و کلیپ

فیلم:سندرم حلقه همراه بامستندی از دکتر راما چاندرا

 
دکتر راماچاندرا متخصص مغز و اعصاب است که در فیلم زیر در مورد یکی از بیمارانش به نام «جان شرون» سخن می گوید. دکتر راما چاندرا هنوز تعریف روشنی از این بیماری و علت آن ارائه نداده است. پس اجازه دهید به علت شباهت بسیار زیاد نشانه های بالینی این بیمار با آنچه در پیروان عرفان حلقه می بینیم، آن را سندرم عرفان حلقه یا به اختصار سندرم حلقه بنامیم.

نشانه های بالینی آن عبارت اند از تشنج های شدید و سپس احساس عشق، احساس یگانگی میان اجزای مادی جهان هستی (تن واحده)، بیان ادعاهای بزرگ و عجیب معنوی، احساس ارتباط با شعور کیهانی، پیوند دادن ایده های بی ربط با یکدیگر به طور غیر روشمند و بدون توجه به مبانی و متد علمی، احساس توانمندی در به انقیاد درآوردن دیگران. احساس خداشدن، یا ارتباط خاص و متفاوت باخدا داشتن. این تجربه ها در افراد بیمار بدون داشتن سوابق مذهبی و آمادگی های روحی و معنوی پدید می آید.

راماچاندرا نشان می دهد که در این حمله های عصبی رابطه تصورات و هیجانات به هم می خورد و شخص نسبت به پدیده های حسی اش احساسی غیر عادی و پارانرمال پیدا می کند. فشار الکتریکی بالای سلولهای عصبی در بخش هایی از مغز که مربوط به تجربه هیجانات هستند، موجب پیدایش این عوارض می شود. اما چطور می شود که در این تشنج ها فشار الکتریکی به بخش لیمبیک مغز وارد می شود؟ و چرا احساسات حاصل از این تشنج برای کسانی که سابقه های معنوی ندارند به شکل عرفانی و با سخنانی که از اهل عرفان و دینداران شنیده می شود، شباهت پیدا می کند.

محمد علی طاهری پایه گذار عرفان حلقه نیز همزمان با تجربۀ دوره های طولانی و دشواری از تشنج های پیاپی و رفتن به کما، ادعاهایی مبنی بر ارتباط با شعور کیهانی، ارتباط با جبرئیل، دریافت الهامات، قدرت درمان بیماری ها، رفع تضاد باشیطان، یافتن نگرش مثبت نسبت به شیطان، احساس حضور موجوداتی غیر ارگانیک (جن یا روح) و ارتباط با آنها، احساس درک اسرار جهان و… پیدا کرده است، او در اثر ارتباطی در وضعیت هایی شبیه مدیتیشن به پیروانش می دهد، سندرم حلقه را در آنها تکثیر می کند. ویژگی خاص سندرم حلقه در این است که فرد مبتلا به آن مایل است دیگران را نیز در تجربه خود شریک کند. و به این ترتیب سندرم حلقه در محیط اجتماعی به شکل مسری ظاهر می شود. این ویژگی موجب خطرناک شدن بیماری مورد نظر است.

این بیماری صرفا در حد مسائل روانشناسی فیزیولوژیک و نورولوژی قابل بررسی نیست و به قلمرو علم بهداشت معنوی مربوط می شود. تحلیل نهایی این بیماری به مبانی، متدها و مقدماتی متفاوت با آنچه در روانشناسی فیزیولوژیک مطرح می شود، نیازمند است.
از نظر بهداشت معنوی واقعیت جهان هستی سرشار از نور و رحمت خداوند است. کسی که با توجهات قلبی به خداوند، روح خود را اوج می دهد می تواند به ادراک متفاوتی از حقایق هستی برسد. و فراتر از بعد ملکی و زمینی عالم، ملکوت آسمان ها و زمین را مشاهده کند و نور خدا را ببیند. به طور طبیعی عبادت و پرهیزکاری و یاد خدا شخص را برای ادراکات معنوی آماده می کند و او در شرایطی کاملاً متعادل به معرفتی می رسد که هیجانات خاصی را در پی دارد و البته به لحاظ فیزیولوژیکی و معنوی شخص را از حالت تعادل خارج نمی کند.

هنگام رویدادن تجربه های بسیار عظیم و دریافت های بسیار باشکوه معنوی، ممکن است شخص احساس خستگی و خواب پیدا کند یا رنگ چهره اش دگرگون شود، اما بدون تشنج های عصبی و آشفتگی های روانی که در قالب گفتارهای مهمل ابراز می شود، برای فرد حاصل می گردد. کسانی که از سلامت معنوی برخوردارند، پس از این تجربه ها بخش های گفتنی را از بخش های ناگفتنی جدا می کنند و به تناسب حال مخاطبان تجارب خود را بیان می نمایند. اما در افراد مبتلا به سندرم حلقه شاهد پریشان گویی هایی هستیم که حکایت از تهی بودگی معرفتی و صرفاً هیجانی و عصبی بودن این تجربه ها دارد. به این ترتیب اساس معرفت در این تجربه های بیمار گونه وجود ندارد و تنها برخی از نمودهای ظاهری و اظهارات فرد بیمار شبیه تجربه های شخص سالم است.

بنیاد معرفتی این تجربه ها مهمترین و بنیادی ترین محور تمایز میان تجربه های معنوی حقیقی و تجربه های بیمار گونه است. بررسی این بیماری در افرادی که در آنها بیماری به مرحله تثبیت رسیده و خود را به عنوان افراد ویژه ای در ارتباط با خدا یا شعور کیهانی معرفی کرده اند، زوایای بیشتری از این بیماری را مشخص می نماید.
مسأله مهمی که به قلمرو سلامت معنوی مربوط می شود این است که تغییر نگرش افراد نسبت به شیطان احساس همزیستی با موجوداتی که کالبد فیزیکی ندارند، نشان میدهد که در این حالت های هیجانی و تشنجی فاقد معرفت و سرشار از هیجان و فشارهای الکتریکی به دستگاه اعصاب مرکزی، این افراد در واقع با موجوداتی که در عرفان حلقه غیر ارگانیک نامیده می شوند قرار می گیرند.

در عرفان حلقه موجودات غیر ارگانیک شامل دو نوع جن ها و ارواح سرگردان هستند. البته در رابطه با ارواح سرگردان آموزه های معنوی بیان می کنند که افراد پس از مرگ امکان ورود به جسم دیگران را ندارند بنابراین آنچه در عرفان حلقه موجودات غیر ارگانیک نامیده می شود در واقع همان جن ها هستند که جنس وجودی شان از آتش است و می توانند بدن انسان را تحت تأثیر نیروهای خاصی قرار دهند همچنین آنها از طریق تله پاتی می توانند ایده ها و تصاویری را به ذهن انسان های در ارتباط با خودشان پاس دهند. به این ترتیب حالت های هیجانی شدید با تصاویر ذهنی و ایده های خاصی همراه می شود که ممکن است به صورت ادعاهای معنوی ظاهر شود.
توضیح بیشتر دربارۀ سندرم حلقه را به مقالات علمی در این باره وا می گذاریم و از شما دعوت می کنیم به فیلمی که راماچاندرا از جان شرون تهیه کرده است توجه بفرمایید.

{flvremote}https://nejatazhalghe.ir/images/video/sandrom.flv{/flvremote}

  دانلود فیلم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا