انتشار کتاب عرفان واره‌ی حلقه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن نجات از حلقه به نقل از جمن نیوز، «عرفان حلقه» یا «عرفان کیهانی» از جمله معنویت های نوظهور انحرافی است که در سال های...