بندر عباسی‌ها هم به جمع معترضان مشهد، بروجرد و ساوه پیوستند

جمعی از مردم بندرعباس در اعتراض به روش‌های درمانی کاملاً غیر علمی و مُضر عرفان حلقه با نصب بنرهایی در این شهر، بیزاری خود از آموزه‌ها و ادعاهای محمد علی...