بایگانی‌ ماهانه: جولای 2020

۰

بخش دوم: ماهیت عرفان واره‌ی حلقه-انواع روش‌های درمانی تشکیلات حلقه

شبه درمان و شبه عرفان[۱] عرفان حلقه به لحاظ ماهیت، متشکل از دو بُعد به ظاهر درمانی و عرفانی است. باورهای شبه عرفانی و روش‌های به‌ظاهر درمانی در این تشکیلات...

۰

بنیان‌گذار حلقه-بخش چهارم

شخصیت شناسی با رجوع به آثار محمدعلی طاهری و نیز مرور شرح‌حال خود نوشتِ وی[۱] و معرفی خود در کلاس‌هایش، او را فردی افسرده، مبتلا به تضادهای رفتاری، دارای سابقه‌ی...

۰

بنیان‌گذار حلقه-بخش سوم

تحصیلات علمی ضعف تحصیلی طاهری تنها در زمینه‌ی دین و عرفان نیست. او با داشتن اطلاعاتی ناتمام در حیطه‌ی علوم متداول دانشگاهی و بی‌آنکه تحصیلاتی در دانش پزشکی داشته باشد،...

۰

بنیان‌گذار حلقه-بخش دوم

تحصیلات دینی نداشتن تخصّص در فهم دین طاهری در دوران برگزاری کلاس‌هایش گفته است که تحصیلات و اطلاعاتی در زمینه‌ی دین و عرفان ندارد. حتّی با قرآن هم بیگانه بوده،...