بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2019

۰

کف و سوت در مراسم خاکسپاری

کف و سوت در مراسم خاکسپاری یکی از مسترهای عرفان حلقه در بهشت سکینه کرج. طرفداران عرفان حلقه می پندارند اگر در قبرستان ها غمگین باشند، ارواح مردگان در آنها...