بایگانی‌ ماهانه: جولای 2017

۳

۱۶) ایستگاه اندیشه

ایستگاه اندیشه: اگر فرقه حلقه یک عرفان اسلامی است، چرا به انبیای الهی توهین می کند و حضرت سلیمان علیه السلام را انحصار طلب می داند؟ کمی بیاندیشیم …

۴

تسلیم به سبک حلقه

  🔹در فرقه ی عرفان کیهانی یکی از شروط مهم و ضروریِ سیر و سلوک آنان موضوعی به نام  تسلیم است.در نگاه اول شنونده و یا بیننده ی این واژه...