بیانیه انجمن نجات از حلقه ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

باسمه تعالی نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی     که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی فرارسیدن سال جدید را به همه همراهان ارجمند انجمن نجات...