پاسخ به نامه محمد علی طاهری که از طرف وکیل خود به رئیس موسسه بهداشت معنوی ارسال نموده بودند

پاسخ حجت الاسلام مظاهری سیف به نامه محمد علی طاهری موسس فرقه حلقه از مناظره گریزان است فرار از مناظره باترفند توبه! بسمه تعالیجناب آقای سعید خلیلیسلام علیکماز دیدن نامه...