چالش مناظره

با توجه به آزادی محمد علی طاهری، منتقدان و آسیب دیدگان حلقه خواهان پاسخ گویی طاهری هستند.

▪️ به همین خاطر متنی را به عنوان دعوت طاهری به چالش مناظره منتشر کرده اند، که در آن تمام وعده های مسترها به منتقدان آمده است. وعده هایی که پاسخ نقدها را به آقای طاهری حواله می داد و می گفتند استاد آزاد شود تا پاسخ شما را بدهد.

⁉️ آیا امروز که طاهری آزاد شده می تواند پاسخ گوی منتقدان باشد یا بازهم مثل گذشته از مناظره و رویارویی با منتقدان و حضور در برنامه های تریبون آزاد و آزاد اندیشی گریزان است؟ آیا طاهری هنوز هم ترجیح می دهد که مثل گذشته فقط در کلاس هایی که همه تسلیم او هستند سخن بگوید؟ یا به دگراندیشان نسبت به عرفان حلقه احترام میگذارد و نقدها و نظرات آنان را می شوند و بدون تهمت و اهانت پاسخ می دهد؟

چالش مناظره

🔴ما آقای طاهری را به چالش پاسخگویی به نقدها دعوت میکنیم.

▪️ دیگر به مسترها کاری نداریم، چون سواد پاسخگویی نداشتند و تا به حال در پاسخ گویی به نقدها فرومانده و پاسخ نقدها و اشکالات را به آزادی آقای طاهری منوط می کردند.

▪️ طاهری باید پاسخ دعوت به چالش را بدهد. میدان فرهنگ و اندیشه، میدان بزن دررو نیست. کسی که شبهه ای مطرح می کند و مدعی نظریه پرازی است، باید پاسخ گو باشد.

▪️ طرفداران عرفان حلقه هشت سال پشت این شعار پنهان می شدند که صاحب اندیشه باید از اندیشه اش دفاع کند. اکنون که او آزاد شده، آیا حاضر به دفاع از اندیشه هایش هست؟

▪️می گفتید: هیچ کس نمی تواند صاحب اندیشه را از حق دفاع از اندیشه اش محروم کند. چه مسترهای داخلی و چه اتاق فکر خارجی

▪️فریاد برآورده بودند که حق طاهری است که پاسخ نقدها را بدهد و از اندیشه اش دفاع کند. حالا این گوی و این میدان، آیا ادعاهای آقای طاهری قابل دفاع است؟ آیا اصلا اندیشه ای درکار است که از آن دفاع شود؟ یا فقط تا زمانی که عرفان حلقه منبع درآمد بود، پرچمش را بالا نگه داشته بودید؟

🔺طاهری باید یک تصمیم سخت بگیرد، پذیرش اینکه افکارش واهی و غیر قابل دفاع است و یا دفاع شفاف و محکم از اندیشه هایش در برابر افکار عمومی و حضور در جلسات آزاد اندیشی.

▪️اندیشه ای که حتی صاحبش نتواند از آن دفاع کند، تکلیفش معلوم است.

🔺مسترها از طاهری درخواست پاسخ کنند. امروز نوبت شماست که از استادتان بخواهید به میدان بیاید و پاسخ گو باشد. این وعده شما بود که پس از آزادی استادتان پاسخ همه را خواهد داد. امروز روز موعود است.

▪️قیم برای طاهری تعیین نکنید. خودش باید به میدان بیاید.

▪️زمان شعار گذشته الان وقت عمل و پاسخگویی است

🔺منتظر پاسخ طاهری هستیم

#چالش_مناظره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.