کتاب عرفان در گرو حلقه ها: نقد و بررسی عرفان کیهانی

جدیدترین اثر در نقد فرقه عرفان حلقه (عرفان کیهانی)
کتاب عرفان در گرو حلقه ها: نقد و بررسی عرفان کیهانی

این اثر نوشته دکتر “محمد مسعود سعیدی” (عضو هیات علمی پزوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی) است که توسط انتشارات “پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم” در ۲۰۴ صفحه اواخر سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.

این کتاب حاصل یک سری پژوهش های میدانی پیرامون فرقه عرفان حلقه است. مبنای این پژوهش مشارکت در کلاس های عرفان حلقه و مصاحبه و مباحثه با مربیان و اعضای این فرقه بوده است.

▪️ محقق در فصل اول، در یک بند، عرفان حلقه را با توجه به اصول اساسنامه این عرفان و به کمک آنچه در میدان تحقیق مشاهده کرده است، معرفی می نماید. در ادامه فصل اول، اصول اساسنامه عرفان حلقه نقد می شود.

▪️ در فصل دوم بر طبق یافته های میدان تحقیق علل ورود افراد به این گروه و رخدادها و پیامدهایی که بعد از ورودشان اتفاق می افتد، تشریح می گردد

▪ در فصل سوم، برخی از مباحثات محقق با مربی و اعضای گروه عرضه شده و برخی ایرادها به شیوه پژوهش را پاسخ می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.