آیا این نظریه عرفان حلقه که می گوید ارواح افرادی که فوت شده اند وارد افراد زنده می شوند درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.