طاهری و تایید تثلیث (سه خدایی) مسیحیت

پیام رحمانی
قرآن کریم: هان اى اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و پیامبرتان را پسر خدا و خود را دوستان خدا می‌خوانید و علیه خدا جز حق سخن می‌گویید، همانا مسیح عیسى بن مریم فرستاده خدا بود، فرمان ایجادى از او بود که متوجه مریمش کرد و روحى بود از خدا، پس به خدا و فرستادگان او ایمان آورید و زنهار که سخن از سه خدایى به زبان آرید، که اگر از این اعتقاد باطل دست‌بردارید، برایتان خیر است، چون الله معبودى یکتا است، منزه است از اینکه فرزندى داشته باشد، آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است ملک خدا است و براى داشتن تکیه‌گاه، خدا بس است» (نساء/۱۷۱).

پیام شیطانی

بنیان گذار فرقه حلقه: در مورد پدر، پسر و روح القدس همان وحدتی است که حالا در طول تاریخ شاید از دست رفته باشد.همان چیزی است که مورد استفاده قرار می گیرد و در بین همه ی انسان ها اشتراکی است.پدر، پسر و روح القدس.در مورد همه ی انسان ها اشتراکی است.(دوره هفت، جلسه دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.