زبان الکن طاهری بی تاثیر نبوده بر طرفدارانش

زبان الکن طاهری بی تاثیر نبوده بر طرفدارانش
اداره ی فُرَق و ادیان😂گفتگو می کنیم با خانم رکسانا طاهری😳😄

یکی از عارفه ها و دست پرورده های طاهری

یکی از عارفه ها و دست پرورده های طاهری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.