هفته نامه نقد حلقه؛سی و دومین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛

مذهب اشتراکی، دین تأسیسی جدید ۲

مذهب اشتراکی و نفی دین و مذهب

مذهب اشتراکی جایگزین دین و مذهب

📰 هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره سی و دوم🔹تصویر یک ،صفحه ۴

📰 هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره سی و دوم🔹تصویر دو،صفحات ۱,۲,۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.