هفته نامه نقد حلقه؛سی و یکمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛

مذهب اشتراکی، دین تأسیسی جدید ۱

هدایت‌های الهی

قرائت جدید فرقه‌ی حلقه از ارتباط با خدا

هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره سی و یکم🔹تصویر یک ،صفحه ۴

هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره سی و یکم🔹تصویر دو،صفحات ۱,۲,۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.