مناظره و گفتگو

ادعاهای دروغین علمی

 گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حمزه شریفی‌دوست:

عرفان حلقه دارای چه شالوده فکری و نظری است؟

– در عرفان حلقه، «شعور کیهانی» یک بحث تئوریک است و باعث فاصله گرفتن این فرقه از فقه و شریعت شده است. در عرفان حلقه بر این باورند که یک ماهیتی به نام شعور، در این عالم وجود دارد که وظیفه‌اش هدایت، خلق و به سر منزل رساندن این عالم است و تصریح کرده اند که این شبکه شعورمند مخلوق خداوند است نه خود خدا و نه پیامبران و نه معصومین.
در عرفان حلقه، ادعا می‌شود که انسان با کل که همان شعورمندی کیهانی است، مرتبط می‌شود و با ارتباط با این کل هم به عرفان دست می‌یابد و هم درمانگری و شفا محقق می‌شود. در عرفان حلقه مدعی هستند، شما هم می‌توانید با این شعور ارتباط بگیرید و هم به شخصی دیگر تفویض کنید.
طاهری در کتاب «انسان از منظری دیگر»، بیانی دارد که علیرغم ظاهر علمی، پر از مغالطه و سفسطه است. وی‌ در صفحه 40 می‌گوید: جهان هستی مادی از حرکت آفریده شده است و چون هر چه که ناشی از حرکت باشد مجازی است، در نتیجه جهان هستی مادی نیز مجازی بوده و حقیقت وجودی ندارد.
وی در ادامه می‌گوید: چون هر حرکتی عامل حرکت و محرک می‌خواهد، پس عامل این حرکت هم شبکه شعور کیهانی است. در واقع می‌خواهد بگوید که اگر شما اثبات کردید حرکت در جهان وجود دارد، شما باید قائل شوید که خالقش شبکه شعور کیهانی است. بنابراین این شبکه اگرچه خدا نیست، اما تمام کارهایی را که از خدا انتظار می‌رود، انجام می‌دهد و همه قوای خدایی را به انسان تفویض می‌کند. خدا هم می‌نشیند گوشه‌ای و قدرت‌نمایی های شبکه شعور کیهانی را نظاره می‌کند!

ظاهراً این مطلب که جهان دارای نمایی مجازی است، در فیزیک جدید شواهدی بر آن ذکر شده است، آیا مراد عرفان حلقه همان است؟

– درست است، عرفان حلقه تلاش می‌کند که بگوید فیزیک جدید هم دنیای مجازی وشعور کیهانی را اثبات می‌کند، اما اول در فیزیک جدید اتفاق نظر در این باب وجود ندارد و دوم اینکه آنچه در فیزیک جدید با نام نظریه دوگانگی موج و ذره و یا اصل عدم قطعیت و غیره مطرح است، به این صورت است که برای تحلیل دنیای کوانتومی، ذهنیت ناظر را تعیین کننده می‌دانند و یا گفته شده ذرات مادی بدون این که از جایی دستور بگیرند، به تغییر روی می‌آورند. این گونه مطالب و گفته‌ها با مدعای عرفان حلقه که اثبات شبکه شعورکیهانی است، بیگانه است.
سوم این که عرفان حلقه از یک یافته فیزیکی، تفسیر متافیزیکی ارائه داده، در حالی که فیزیکدانان اساسا وارد فضای متافیزیکی نشده و تحلیل عرفانی عرضه نکرده‌اند. بعضی از فیزیک دانان گوشزد کرده‌اند، که کار فیزیک تحلیل فلسفی و عرفانی نیست، بلکه وظیفه فیزیک دسته بندی قوانینی است که بر اساس آن بتوان به کشف پدیده‌های جدید دست یافت. همچنین اگر تفسیر و تحلیلهای فلسفی که فیزیکدانان جدید گفته‌اند، در عرفان حلقه به عنوان مبنای علمی مورد پذیرش است پس باید نظریه استیون هاوکینگ استاد دانشگاه کمبریج که بر اساس همین یافته‌ها و البته برخلاف باورهای پیشینش به نوعی خدا را انکار کرده و گفته، کهکشان می‌تواند خود را از هیچ بسازد، باید در عرفان حلقه هم تأیید شود و بی‌خدایی را به صراحت ترویج کنند.

پس انحراف در آموزه‌های عرفان حلقه، در کجا اتفاق افتاده است؟
– در عرفان حلقه، شبکه شعور کیهانی، بدون اینکه اصل وجودش را اثبات کنند، هم حقانیت آن را اثبات می‌کنند و هم درمانگری را به آن نسبت می‌دهند. چرا که این شعور کیهانی یا باید در فیزیک جدید اثبات شود که ثابت نشده است، یا برهان عقلی باید بر آن اقامه شود که چنین برهانی وجود ندارد. دستشان از ادله نقلی و وحیانی هم که خالی است.
انحراف مهم‌تر این است که ارتباط با شعور کیهانی را عرفان می‌‌نامند.

پس اینکه می‌گویند نماز یک نوع اتصال به شعور کیهانی است، آیا با معارف اسلامی قابل جمع است؟
– انحرافات پیچیده در عرفان حلقه که از تیررس هواداران عرفان حلقه هم خارج است و آن را نفهمیدند، همین تعارض عرفان حلقه با شریعت و فقه اسلامی است. بسیاری از آموزه‌های دینی در عرفان حلقه، به شکل مرموزانه‌ای، تحریف و یا حذف شده است که نماز هم از همان دسته می‌باشد. در باب نماز می‌گویند، نماز مطلق اتصال می‌باشد. وقتی از آنان سؤال می‌شود، منظور اتصال به چه چیزی است؟ جواب می‌دهند، اتصال با همان شعورمندی الهی است. این در حالی است که چنین اتصالی در عرفان حلقه، لازمه‌اش نه ذکر است، نه قیام، نه قعود، نه قنوت و نه سایر ارکان و اجزا و شرایط نماز.
در حالی که طبق متون دینی، اولا، هرچند نماز با هدف اتصال اتفاق می‌افتد، اما نه اتصال با شعورمندی کیهانی، بلکه اتصال با خالق هستی است. ثانیا، طبق آموزه‌های دینی، این اتصال باید در قالب و شکل مخصوص به انجام برسد که اجزا، شرایط و مقدمات نامیده می‌شود.
بنابراین در عرفان حلقه، هرچند در ظاهر به جنگ نماز نمی‌روند، اما نماز با تعریف فقهی را به کنار می‌گذارند.

آیا در عرفان حلقه، نذر را با همین شدت و تندی زیر سوال می‌برند یا اینکه نذر را به طور کلی رد نمی‌کنند؟
– در باب نذر، ادبیات عرفان حلقه، با نماز متفاوت است، چرا که در نماز با هدف خداشناسی، اتصال را به میان می‌آورند، اما در نذر با هدف دوری از شرک، آن را رد می‌کنند؛ یعنی در جایی با نام خداشناسی و در جای دیگر، با نام « پرهیز از غیرخدا» دو امر از مسلمات اسلامی، یعنی نماز و نذر، را به حاشیه می‌برند. نباید فراموش کنیم که خداوند تنها آن مدلی از اتصال را می‌پذیرد که در قالبِ آداب و مناسک فقهی باشد، چرا که پیام الهی هرچه هست همین حلال و حرامهای الهی است و غیر از این هرچه که به عنوان خداشناسی و یا اتصال گفته شود، غیر رحمانی و شیطانی است. در عرفان حلقه، در نذر دچار مغالطه‌ای شده‌اند و آن مغالطه این است که چون خداوند به نذر نیاز ندارد، پس نذر هم در تعالی معنوی انسان، سهمی ندارد.

در آموزه‌های اسلامی نذر چه جایگاهی دارد؟
– خداوند در آیه 27 سوره بقره، نذر را در ردیف انفاق برای خدا قرار داده و به عنوان یک فضیلت اخلاقی از آن یاد کرده است و یادر سوره‌ دهر بر وفای به نذر تأکید می‌کند. در کنار آیات قرآنی، روایات نیز در باب نذر چنان زیاد است که در کتابهای فقهی خود باب مستقلی پیدا کرده است.
البته نذر تنها در مصادیق مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه نذر بیشتر در قالب اعمال عبادی مانند نماز و روزه یا قرائت قرآن انجام می‌پذیرد. از این رو خلاصه کردن نذر در مصادیق مالی از طرف جریان حلقه، یک گزارش غیر واقعی از تعلیمات دینی و تحریفی دیگر در معارف اسلامی است. بزرگان دین از آنجا که نذر را امری اقتصادی نمی‌دانند، در کتابهای فقهی نذر را جزو عبادات آورده‌اند نه جزو معاملات.
همچنین آنچه در باب نذرهای مالی مطلوب شارع است، گسستن از تعلقات مالی و مادی است، نه نفسِ عمل قربانی و اهدای درهم و دینار. از این رو نذر، نه رشوه دادن به خداوند، که گذر از تعلقات مادی و یافتن پل ارتباطی جدیدی با خداوند است. نذر، شکرانه عمل است، نه رشوه به خداوند.
آنچه مسلم است مغالطۀ صورت گرفته در عرفان حلقه، تکرارِ مغالطه وهابیت و تکفیریهاست. صد البته عرفان حلقه در دور کردن مردم از این ابزار تعالی بخش و محروم کردن دیگران از این ابزار رحمانی، گوی سبقت را از وهابیت هم ربوده است.
عرفان حلقه با پرهیز دادن مردم از نذر، در حقیقت یکی از اسباب حفاظت از نیروهای شیطانی را از انسانها می‌گیرند تا بدین وسیله بتوانند نیروهای شیطانی را با نامهایی همچون برون‌ریزی و خروج نیروهای غیر ارگانیک و با استفاده از عمل نظاره‌گری، به زندگی دیگران وارده کرده و پروژه ترویج شمنیزم ایرانی را به پیش ببرند.
از حلقه‌ای ها باید پرسید که اگر نذر رشوه به خداست، پولهایی که هوادارانِ عرفان حلقه به محمد علی طاهری پرداخت می‌کنند، چیست؟ کدام عارف، عرفان را در مقابل پول تعلیم می‌داده و دیگران را در ازای پرداخت پول به روح ‌القدس و جبرائیل وصل کرده‌ است؟

منبع: روزنامه قدس: 25 مردادماه 92. ص6

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا