۱) اغتشاش نیرومنش در مخلوط و مغشوش حلقه


اغتشاش نیرومنش در مخلوط و مغشوش حلقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.