هفته نامه نقد حلقه؛بیست و یکمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم:

تفسیر به رأی طاهری از قرآن برای اثبات حلقه وحدت ۲

استناد طاهری به آیه هفتم سوره مبارکه‌ی مجادله برای تفسیر به رأی، به جهت اعتبار بخشی به فرقه و خریدن آبرو برای اندیشه وحدت

بررسی تفسیر به رأی طاهری

📰 هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره بیست و یکم🔹 تصویر یک ،صفحه ۴

📰 هفته نامه نقدحلقه 🔹شماره بیست و یکم🔹تصویر یک،صفحات ۱,۲,۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.