فتوای مراجع در خصوص عرفان حلقه

۱٫ آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای

۲٫ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

۳٫ آیت‌الله العظمی علوی گرگانی

۴٫ آیت‌الله العظمی مظاهری

۵٫ آیت‌الله العظمی وحید خراسانی

۶٫ آیت‌الله العظمی تهرانی

۷٫ آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی

۸٫ آیت‌الله العظمی نوری همدانی

۹٫ آیت‌الله العظمی مدنی تبریزی

۱۰٫ آیت‌الله العظمی روحانی

۱۱٫ آیت‌الله العظمی رحمتی سیرجانی

۱۲٫ آیت‌الله العظمی حسینی شاهرودی

۱۳٫ آیت‌الله العظمی گرامی

۱۴٫ آیت‌الله العظمی بطحائی گلپایگانی

۱۵٫ آیت‌الله العظمی شیخ یوسف صانعی

فایل اتچ شده را دانلود فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.