هفته نامه نقد حلقه؛هفدهمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم:

شرط پذیرش وحدت

تعریف وحدت و کثرت در حلقه

تعریف وحدت و کثرت

📰 هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره هفدهم🔹تصویر دو ،صفحه ۴

📰 هفته نامه نقدحلقه 🔹شماره هفدهم🔹تصویر یک،صفحات ۱,۲,۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.