هفته نامه نقد حلقه؛نهمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم:

مکتوب کردن سوگند نامه

سومین شرط برای اتصال

اهمیّت مکتوب کردن سوگند نامه ها

ارتباط با پایان نامه ها

۱- دیدن چهره های متفاوت از خود

۲– تغییر در نوشته های متن پایان نامه ها

۳– برق زدگی چشم در پایان نامه ها

۴– تغییرات در امضا و آرم

۵– محوِ کامل

📰 هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره نهم🔹تصویر دو ،صفحه ۴

📰 هفته نامه نقدحلقه 🔹شماره نهم🔹تصویر یک،صفحات ۱,۲,۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.