هفته نامه نقد حلقه؛پنجمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم:

وظایف فرادرمانگران و فرادرمانگیران

روش های درمانی حلقه

درمان بهانه و اعتقاد هدف است

اعضای حلقه ی اتصال

وظایف فرادرمانگران و فرادرمانگیران

هدف از تفهیم چیست؟

تسلیم چیست؟

📰 هفته نامه نقد حلقه 🔹شماره پنجم🔹تصویر دو ،صفحه ۴

📰 هفته نامه نقدحلقه 🔹شماره پنجم🔹تصویر یک،صفحات ۱,۲,۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.