حمایت از آسیب دیدگان

ما مردم ایران، ضمن اعلام حمایت خود از آسیب دیدگان فرقه انحرافی عرفان حلقه، خواستار برخورد عادلانه و اجرای اشد مجازات برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و سایر عاملین فعال این فرقه هستیم.

با انتخاب گزینه " حمایت می‌کنم " رای خود را ثبت کنید.