۰

معرفی کتاب آسیب شناسی و بستر شناسی فرق (با تاکید بر فرقه شعور کیهانی)

📚 عنوان: آسیب شناسی و بستر شناسی فرق (با تاکید بر فرقه شعور کیهانی) 🎓 نویسنده: حسن جوادی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی). 👈 مشخصات نشر: نشر مائده، تبریز، زمستان ۱۳۹۴...

رفتن به نوارابزار