دسته: کتاب های نقد

۸

رمان «خواب خاکستری» منتشر شد.

رمان «خواب خاکستری » روایت زندگی انسان‌هایی از جامعه را به تصویر می‌کشد که تشنه کام در جستجوی سرچشمه‌های حقیقت، معرفت، کمال، معنویت و رسیدن به آرامشی درونی یا درمان...

۰

معرفی کتاب آسیب شناسی و بستر شناسی فرق (با تاکید بر فرقه شعور کیهانی)

📚 عنوان: آسیب شناسی و بستر شناسی فرق (با تاکید بر فرقه شعور کیهانی) 🎓 نویسنده: حسن جوادی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی). 👈 مشخصات نشر: نشر مائده، تبریز، زمستان ۱۳۹۴...