دسته: نقد اصول عرفان حلقه

۵

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۵ (صراط مستقیم)؛ نقد سوم) جمع صراط مستقیم با هر دین نقد چهارم) تأسیس دین جدید

* نقد سوم) جمع صراط مستقیم با هر دین ممکن است مقصود نویسنده از اصل فوق این باشد که صراط مستقیم با هر دین و آیینی قابل جمع است و...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۵ (صراط مستقیم)؛ نقد اول) ابهام صراط مستقیم نقد دوم) کدام امکان؟

اصل ۳۵) صراط مستقیم هر انسانی صرف نظر از نژاد، دین و ملت، تحول خواه و کمال پذیر بوده، می‌تواند در صراط مستقیم قرار بگیرد.[۱] «صراط مستقیم» از تعبیرهای ویژه...

۱

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۳ (تسلیم)؛ نقد اول) تناقض سلب اختیار با اختیار کامل نقد دوم) تفاوت این تسلیم با تسلیم در عرفان اسلامی نقد سوم) ناسازگاری تسلیم با بی ایمانی

  اصل ۳۳ ) تسلیم تسلیم در حلقه، تنها شرط تحقق موضوع حلقه مورد نظر است؛ در غیر این صورت، باید از توان‌های فردی استفاده شود که آن نیز محدودیت...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۲ (اشتیاق و کمال)؛ نقد سوم:متعلَّق اشتیاق

  * نقد سوم) متعلق اشتیاق نویسنده در این اصل از متعلق این اشتیاق سخنی به میان نیا روده اما از موارد دیگر سخنان وی به دست می‌آید که منظور،...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۲ (اشتیاق و کمال)؛ نقد اول) تضادّ درونی نقد دوم) ناسازگاری با آیه قرآن

اصل ۳۲) اشتیاق و کمال اشتیاق تنها عامل محرک در راه رسیدن به کمال است و کلیه دریافت‌های انسان، مزداشتیاق اوست.[۱] «اشتیاق»، اصطلاحی عرفانی است. واژه اشتیاق به معنای آرزومندی...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۱ (افشای اسرار حق، ممنوع)؛ نقد: تناقض با آیات قرآن

  اصل ۳۱) افشای اسرار حق، ممنوع اسرار حق، اطلاعات محرمانه‌ای است که افشای آنها نقض کننده عدالت و ستارالعیوب بودن اوست که افراد، اجازه واردشدن به حریم آن را...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۰ (ضرورت ارائه اطّلاعات شبکه مثبت به دیگران)؛ نقد چهارم) عمومیت دریافت اطّلاعات و پیامبری نقد پنجم) خود معیاری نقد ششم) خود مختاری و اومانیسم

نقد چهارم) عمومیت دریافت اطلاعات و پیامبری نویسنده در این اصل (اصل ۳۰) برای شخصی که اطلاعات ماورایی مثبت را دریافت می‌کند شرایطی ذکر نکرده است اما طبق اصل ۳۴...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۰ (ضرورت ارائه اطّلاعات شبکه مثبت به دیگران)؛ نقد اول) ابهام‌های این اصل نقد دوم) مرز بین اطّلاعات شبکه مثبت و منفی نقد سوم) چگونگی اثبات دریافت اطّلاعات

نقد اول) ابهام‌های این اصل درباره این اصل، چند سؤال مطرح است که نویسنده به آنها نپرداخته است: سؤال اول: اطلاعات شبکه مثبت و شبکه منفی از چه راهی به...

۰

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۳۰ (ضرورت ارائه اطّلاعات شبکه مثبت به دیگران)؛

اصل ۳۰) ضرورت ارائه اطلاعات شبکه مثبت به دیگران انسان برای حرکت به سمت کمال، به آگاهی‌ها و اطلاعات شبکه مثبت نیازمند است، از این رو در صورت دریافت، مخفی...

۱

نقد اصول فرقه‌ی حلقه؛ نقد اصل: ۲۹، ۲۸، ۲۷ (قدرت و کمال)؛ نقد: چهارم (انحصار کمال در آگاهی)؛

  نقد چهارم) انحصار کمال در آگاهی نویسنده در اصل ۲۷ نوشته است: چیزهایی که می‌تواند انسان را به کمال برساند فقط آگاهی و ادراک توان بالقوّه الهی است؛ یعنی...