دسته: مقالات

۴

تسلیم به سبک حلقه

  🔹در فرقه ی عرفان کیهانی یکی از شروط مهم و ضروریِ سیر و سلوک آنان موضوعی به نام  تسلیم است.در نگاه اول شنونده و یا بیننده ی این واژه...

۱

 تحلیل ناتوانی مسترهای حلقه در دفاع از آموزه هایشان

🔹در چند ماه گذشته از سوی  انجمن نجات از حلقه اشکالاتی دقیق و مستند بر آموزه‌های محمدعلی طاهری وارد شده است. این اشکالات که آشکار کننده ی در تضادِ اساسی...