دسته: یادداشت ها

۴

تسلیم به سبک حلقه

  🔹در فرقه ی عرفان کیهانی یکی از شروط مهم و ضروریِ سیر و سلوک آنان موضوعی به نام  تسلیم است.در نگاه اول شنونده و یا بیننده ی این واژه...