دسته: مناظرات و نشست ها

۱۶

مناظره فلاورجان؛ حجت الاسلام شمشیری از مستر حلقه می پرسد چرا با ذکر در حین اتصال به شبکه ی شعور مخالف هستید؟

توضیحات ویدئوی بالا حجت الاسلام شمشیری از مستر حلقه می‌پرسد چرا با ذکر در حین اتصال به شبکه‌ی شعور مخالف هستید؟ 🔴مستر حلقه پاسخ می هد که سند ارائه بدهید...

۴

مناظره فلاورجان؛ یک خانم مستر حلقه می گوید گریه ی حضرت یعقوب علیه السلام در ابتدا برای حضرت یوسف علیه السلام غیر الهی بوده است

یک خانم مستر حلقه می گوید گریه ی حضرت یعقوب علیه السلام در ابتدا برای حضرت یوسف علیه السلام غیر الهی بوده است

۰

مناظره فلاورجان؛از درونی و سمبلیک دانستن نکیر و منکر تا کتابهایی که به همراه داشتند و هیچگاه نشان ندادند. در این مکتب پوشاندن حقایق کفر است.

از درونی و سمبلیک دانستن نکیر و منکر تا کتابهایی که به همراه داشتند و هیچگاه نشان ندادند. در این مکتب پوشاندن حقایق کفر است.

۱

مناظره فلاورجان؛مسترهایی که مسلط نیستندبه حلقه و نمی دانند رحمت خاص در فرقه حلقه چیست.ای کاش کمی دست از حق به جانب بودن بر می داشتند و با عینک انتقادی به مکتبشان می نگریستند.

مسترهایی که مسلط نیستندبه حلقه و نمی دانند رحمت خاص در فرقه حلقه چیست. ای کاش کمی دست از حق به جانب بودن بر می داشتند و با عینک انتقادی...

۳

دفاع یکی از اعضای عرفان حلقه از «بی نامی خداوند» و پاسخ حجت الاسلام شمشیری در این مورد + ارائه اسناد و تحریفات سخنان علما.

شما در حال دیدن بخشی از مناظره ی فلاورجان هستید. مسترهای عرفان حلقه می توانند در قسمت هشتم برنامه ی ناگفته های ادیان از پشت نقاب ها به در آمده...