دسته: سخنرانی های موضوعی نقد حلقه

۱

متن پیاده شده‌ی قسمت هشتم برنامه‌ی ناگفته‌های ادیان

متن پیاده شده‌ی قسمت هشتم برنامه‌ی ناگفته‌های ادیان آقای پیشاهنگ: به نام خدا، سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه‌ی جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه‌ی ناگفته‌های ادیان در...

۱۰

متن پیاده شده‌ی قسمت هفتم برنامه‌ی ناگفته‌های ادیان

متن پیاده شده‌ی قسمت هفتم برنامه‌ی ناگفته‌های ادیان آقای پیشاهنگ: بنام خدا سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه‌ی جهانی ولایت. پیشاهنگ هستم. در خدمت شما هستیم با قسمت دیگری...