دسته: نشریه الکترونیکی نَه عارف، نَه طبیب

۱

هفته نامه نقد حلقه؛چهل و دومین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ همسویی عرفان حلقه با وهابیت – بخش دوم اعتقاد به عصمت نداشتن پیامبر و امامان (صلوات الله علیهم اجمعین)

۰

هفته نامه نقد حلقه؛سی و نهمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ مخالفت با ذکر در فرقه ی عرفان حلقه ۱٫ ایجاد قفل ذهنی ۲٫ ایجاد اختلال  ۳٫ ذکرِ بدون حفاظ و حمله‌ی موجودات غیر ارگانیک...

۷

هفته نامه نقد حلقه؛سی و هفتمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ عارف نمای دروغ گو ۱ چرا دروغ؟ ادعای ادراکات شهودی صلح با همه‌ی هستی، پیامد اتّصال ناهمخوانی صلح با سلاح سازی

۲

هفته نامه نقد حلقه؛سی و پنجمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛   عرفان حلقه و فشار قبر ۲ ۲ – علّت فشار قبر از منظر طاهری   (ادامه از شماره قبل)  دلایل فشار قبر مطابق روایات

۰

هفته نامه نقد حلقه؛سی و چهارمین شماره

آنچه در این شماره می خوانیم؛ عرفان حلقه و فشار قبر ۱ دیدگاه‌های طاهری در مورد فشار قبر  ۱– تجربه‌ی شخصی به جای آموزه‌های دینی ۲– علّت فشار قبر از...