دسته: اینفوگراف

۰

۵) تحلیل حلقه؛ شیطان در آموزه های محمدعلی طاهری

شیطان در آموزه های محمدعلی طاهری ۱- جلوه‌های متعدد وجود ابلیس ، «من‌های ضد کمال» در وجود انسان هستند که «شیاطین» نام می‌گیرند.(انسان و معرفت، ص ۲۴۶). ۲- شیطان تنها...