دسته: فصل اول: مقدمات نجات

سه. اشتیاق به حلقه‏ های شعور کیهانی نداشته باشید. ۴

سه. اشتیاق به حلقه‏ های شعور کیهانی نداشته باشید.

 دومین ابزار تسلط شیطان اشتیاق است. کسانی که اشتیاق دارند به وعده‏های فریبنده و دروغین شیطان دست یابند، خودشان را برای تسلط او آماده کرده‏اند. اشتیاق به هر یک از...