دسته: معرفی عرفان حلقه

۷

معرفی فرقه کیهانی (حلقه) – معرفی رهبر فرقه

معرفی فرقه کیهانی (حلقه) معرفی رهبر فرقه  محمدعلی طاهری فرزند محمدآقا متولد ۱۳۳۵، کرمانشاه، از پدر و مادری مسلمان، دارای همسر و دو فرزند، ساکن تهران است. وی در اواخر...