دسته: عرفان از منظر عرفان

۰

فرمایشات آیت الله فاطمی نیا در خصوص عرفان حقیقی و برخی مدعیان دروغین عرفان

آیت الله فاطمی نیا: در دنیای امروز دکان هایی به نام عرفان ایجاد شده که صاحبانش زحمتی نکشیده اند، علمی ندارند و می گویند من نه قرآن می دانم نه...

۰

عرفان حقیقی

در عرفان قرآنی – اهل بیتی ، سلوک بر مدار شریعت می گردد و سیر و سفر معنوی تنها بر فلک باید و نباید های الهی و وحیانی است ....

۰

یک برنامه عملی برای خودسازی

 این برنامه شامل برخی موارد مثبت و برخی موارد منفی است. مهم‌ترین مواد و دستورالعمل‌های مثبت این برنامه به شرح زیر است: ۱٫ عبادات، به ویژه نمازهای واجب را به...