شکوائیه الکترونیکی

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر به درخواست های مکرر و تماس های تلفنی آسیب دیدگان فرقه ی انحرافی عرفان حلقه در خصوص پیگیری قانونی از مراجع قضائی وهمچنین تجمیع شکایات این عزیزان از شخص محمدعلی طاهری و یا عوامل موثر و فعال این فرقه و پیگیری این مسئله به صورت ویژه و استفاده از وکلای مجرب انجمن نجات از حلقه در صدد اجرای شکوائیه الکترونیکی در مرحله اول می باشد لذا عزیزان در اولین فرصت فرم شکوائیه را تکمیل نموده و موارد مربوط به آسیب های خود را تیک زده و همچنین در قسمت توضیحات در صورت نیاز موارد شکوائیه را شرح دهید
امید است وکلای حاذق انجمن نجات یافتگان شکایات شما را مطابق قوانین کشور پیگیری نموده و ان شاالله به نتایج بسیار مطلوبی را در رسیدگی به این پرونده شاهد باشیم.

تمامی عزیزانی که از محمد علی طاهری و یا مسترها یا اعضای حلقه شکایت دارند میتوانند فرم زیر را پر کنند.

نام و نام خانوادگی شاکی

پست الکترونیک شاکی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره ملی

صادره از

شماره همراه

شماره ثابت

آدرس محل سکونت

نام و نام خانوادگی متهم/متهمین (طاهری و مسترها)

آدرس متهمین

شماره تلفن متهمین

توضیحات بیشتر

اطلاعات شما با حفظ امانت داری ثبت و در اختیار وکیل قرار میگیرد.
ارسال تصویر کارت عضویت و سوگندنامه